Hoppa till huvudinnehåll

Arvskifte

Döds­bo­ets egen­dom för­de­las vid av­vitt­ring­en och arv­skif­tet

Ett arvsskifte är en form av avtal mellan arvingar och andra testamentstagare om hur man delar upp den avlidnas egendom.

Om den avlidna var gift eller i registrerat partnerskap vid sin bortgång klarnar vad som faktiskt ingår i dödsboet först när den efterlevande partnern har fått sin del av dödsboet genom en sk. avvittring. Partnerns del av dödsboets egendom beror på giftorätten och vad ens eventuella äktenskapsförord säger. Efter att den eventuella partnern fått sin andel genom avvittring kan man dela upp resten av egendomen som finns i dödsboet mellan arvingarna och andra testamentstagare. Ofta sker detta ganska parallellt.

Om den avlidna skiljde sig före sin död men man inte gjorde avvittringen när båda makarna ännu var vid liv, måste avvittringen med ex-partnern göras före arvsskiftet.

Disclaimer: detta är en allmän artikel om arvskiften och ersätter inte konsultation med en jurist. Kontakta Ålandsbankens juridiska avdelning för råd som passar just din situation.