Hoppa till huvudinnehåll

Köpebrev

Planerar du att köpa eller sälja egendom, till exempel ett hus eller en bil? Då behöver du ett köpebrev.

Att sälja påverkar skatten

Innan du säljer är det bra att ta reda på vilka skattekonsekvenser försäljningen har. Inte minst om du vill sälja din egendom till en närstående till ett förmånligt pris är det bra att komma in och diskutera prissättningen och beskattningen med oss jurister.

Vad är ett köpebrev?

Köpebrev är ett dokument där det framgår vad du köper och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med köpet. Ett köpebrev kan gälla tillexempel fastigheter, byggnader, aktier, motorfordon eller annat.

En del köpebrev har formkrav, vilket betyder att de måste se ut på ett visst sätt för att äganderätten ska övergå. I köpebrevet framgår också när du blir ägare och har rätt att använda det du köper som ditt. Det är nästan alltid den dag du har betalat köpesumman. En del egendom behöver du registrera i offentliga register för att ditt ägarskap ska vara tryggat. Vi hjälper dig genom hela processen så du med säkerhet blir ägare till det du betalat för.

I köpebrevet finns generellt information om säljare, köpare, köpeobjektet och köpeskillingen (det belopp du ska betala).

Både säljare och köpare skriver under köpebrevet, och vid ett fastighetsköp bevittnas köpebrevet också av ett offentligt köpvittne. Två av Ålandsbankens jurister är utsedda offentliga köpvittnen av Lantmäteriverket.

Efter köpebrev kommer lagfart (fastighet)

Om du har köpt ett hus behöver du också en lagfart efter att köpebrevet är undertecknat. Du måste ansöka om lagfart för att ägandet ska flyttas över till dig som köpt fastigheten. Du måste ansöka om lagfart inom sex månader från det att köpebrevet undertecknades. Ansökan skickas till Lantmäteriverket.

Det är klokt att gå igenom eventuella skatter man som köpare eller säljare måste betala i samband med köpet med våra jurister. Innan köpet kan det även vara bra att säkerställa att du uppfyller kriterierna för att få köpa fastighet på Åland.

Disclaimer: detta är en allmän artikel om köpebrev och ersätter inte konsultation med en jurist. Kontakta Ålandsbankens juridiska avdelning för råd som passar just din situation.