Hoppa till huvudinnehåll

Köpebrev

Landsbanken juridik 2020

Ett köpebrev är en juridisk bindande handling som avser att man har köpt egendomen som avtalats om och avtalet blir en bekräftelse på att köpet har genomförts i enlighet med de villkor som finns med i köpebrevet. I ett köpebrev tar man med information om säljare och köpare, köpeobjektet och köpeskillingen. Köpebrevet undertecknas av både köpare och säljare och underteckningarna vid ett fastighetsköp bevittnas av ett offentligt köpvittne. En av våra jurister är av lantmäteriverket utsett offentligt köpvittne. Efter köpebrevets undertecknande ska man inom utsatt tid ansöka om lagfart för att ägandet ska gå över till den som köpt fastigheten. Lagfartsansökan skickar man till Lantmäteriverket.

Behöver du juridisk rådgivning?

Linda Franklin

Avdelningschef Juridik

+358(0)18 291984

juridik@alandsbanken.ax