Den bestående drivkraften

62 Den Bestående Drivkraften

Reklammannens arv

2003

Vilken är den starkaste mänskliga drivkraften? Svaret på den frågan fick Ålandsbanken av den legendariske reklammannen Jan Cederquist år 2003. Då hade han redan lämnat reklamvärlden och ägnade sig åt en författarkarriär som kröntes av hans bästsäljare Slumpen är ingen tillfällighet. En dag ringde telefonen i hans villa på Lidingö. I andra ändan presenterade sig en avdelningschef från banken som undrade om de kunde träffas över en lunch. Chefen letade efter någon som kunde agera mentor åt en copywriter på banken. Man hade fått tips om att Cederquist eventuellt kunde passa i den rollen. Otroligt nog åtog sig Cederquist uppdraget. Först efteråt började det gå upp för de inblandande på banken vem herr Cederquist var – en sann nestor i den svenska reklambranschen. Slutsatsen blev att han måste ha överrumplats av den åländska oblygheten.

De efterföljande mentorsamtalen gled snart in på de djupare ämnen som upptog Cederquists tankar. Vid ett tillfälle besökte han Åland och det var då han berättade sin historia om vad det är som driver människan framåt.

Fritt återgiven lyder berättelsen så här:

Sigmund Freud slog fast att människans främsta drivkraft är den sexuella lusten. Freud hade en kollega vid namn Alfred Adler, som efter lite funderade kom fram till att Freud hade fel. Adler slog fast att det är strävan efter makt som är vår främsta drivkraft. Men när några år hade förflutit harklade sig Adlers lärjunge Victor Frankl. Han konstaterade att både Freud och Adler tyvärr hade fel, enligt Frankl är meningsfullhet den enda bestående drivkraften. Det är människans strävan efter mening med sitt liv som driver henne framåt.

Det samma gäller också organisationer. Företag med ett meningsfullt uppdrag har en starkare drivkraft än de som saknar mening.

– För oss på Ålandsbanken ligger det mycket i den tanken. Vi ser vår roll i det åländska samhället som meningsfull och bestående. Vi har ett ansvar som driver oss framåt och ger mening åt allt vi gör, säger vd Peter Wiklöf.

Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren

Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Jan Cederqvist hemma på Lidingö, 2006. Gunnar Lundmark/SvD.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?