Personalfesternas guldålder

64 Personalfesternas Guldålder

Den superhemliga festkommittén

2009

För en utomstående krävs det en smula inlevelseförmåga för att förstå hur viktiga personalfesterna har varit på Ålandsbanken genom åren. Under bankens första decennier tycks den kollegiala samvaron främst ha handlat om utflykter och en årlig middag på Societetshuset i Mariehamn. Då bestod personalen av en handfull anställda. Även föreståndarna för bankens agenturer runtom på Åland samlades för ett årligt samkväm. Värt att minnas är att Åland ännu på 1950- talet var isolerat och nöjesalternativen lätträknade.

Efter att den reguljära passagerartrafiken hade inletts den 1 juni 1959 på linjen Finland–Åland–Sverige öppnade sig nya festupplägg. Det blev möjligt att sprida sina vingar och Sverigekryssningar blev tidens melodi. I början av 1970-talet gick personalfesterna in i en ny era. Personalen växte stadigt och ett mer informellt tonläge mellan anställda hörde till tidens anda. Från början av 1980-talet var den röda tråden maskerader – och massor av planering. Ulrica Lindström ingick under sina år på banken i tre festkommittéer:

– Man kan säga att personalfesterna pågick en stor del av året trots att själva festen oftast ägde rum i november. Redan tidigt på året började man fundera över vem som skulle ingå i årets festkommitté. Det var superhemligt och förorsakade naturligtvis diskussioner. När temat släpptes började funderingarna över lämplig klädsel. Sedan kom äntligen själva festen med underhållande program, god mat och dryck i överflöd.

– När fotona från festen cirkulerade i banken hade man säkert kunnat mäta hur verksamheten stannade upp just där fotona då befann sig. Så mycket kraft som man fick ur all glädje och alla skratt under planeringen finns inte att få i form av vitaminer på burk.

Personalfesterna var personalvård när den är som bäst.

På sätt och vis är 2009 en milstolpe vad gäller storfesterna. Samma år grundades Ålandsbanken Sverige och på hösten samlades hela personalen festklädd i Mariehamn. För underhållningen stod bland annat Mark Levengood som med sin humor byggde broar mellan de tre affärsområdena. Då stod det klart att både den växande banken och förändringar i omvärlden skulle sätta sin prägel på de framtida festerna. I dag är det vanligare att personalen samlas regionalt till olika kickoff- och afterwork-evenemang. Ur ett logistiskt perspektiv börjar de stora temafesterna bli en avancerad övning – men inte omöjlig.

Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren

Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Ålandsvännen Mark Levengoods uppträdande på bankens storfest 2009 var in i det sista en hemlighet för personalen. Den här bilden togs 2018 när Mark besökte huvudkontoret. Lewi Wikbäck.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?