32 Vi Listar Konsttoppen

Myten om bankens konstsamling

1987

Sedan länge cirkulerar en myt på Åland. Den handlar om att Ålandsbankens konstsamling skulle vara värd miljoner och åter miljoner euro.

Förklaringen till att myten uppstått är förmodligen att Thorvald Eriksson, bankens verkställande direktör 1954–1987, var en stor vän av konst, framför allt konst med anknytning till Åland. Han syntes ofta i tidningsspalterna, där han berättade om bankens samling. Ute i stugorna drog man väl sedan likhetstecken mellan öns konstnärer och Picasso.

Nu är det ändå dags att avliva myten.

– Samlingen är fin och kulturhistoriskt sett är den en av de största samlingarna av åländsk konst. Men sanningen är att det ekonomiska värdet ligger långt under värdet av Thorvald Erikssons kulturgärning, säger Ulrica Lindström som överser konstsamlingen.

Här följer tre topplistor från bankens samling:

Ulrica Lindströms favoriter:

  • Havslyssnaren, J.A.G. Acke
  • Stadsvy från Italien, Sigrid Schauman
  • Barnansikte, Ingrid Ruin

Verk för konstkännare:

  • Skärm med skärgårdsmotiv, Elin Danielsson-Gambogi
  • Långbergshyttas skola, Karl Emanuel Jansson
  • Från Stockholms yttre skärgård, Bruno Liljefors

Verk för konstvänner:

  • Björkar i månsken, Edvard Westman
  • Motiv från Västerhamn, Victor Westerholm
  • Italienska i kustlandskap, Robert Ekman

Verken i den sista topplistan och några andra fina tavlor hänger i kundrådgivningen på huvudkontoret i Mariehamn – välkommen, det är bara att kliva på!Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren
Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: 1. Motiv från Västerhamn, Victor Westerholm. 2. Skärm med skärgårdsmotiv, Elin Danielsson-Gambogi. 3. Stadsvy från Italien, Sigrid Schauman 4. Turistliv, Tage Wilén. Viktor Fremling

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?