12 apr 2022
Åland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 15

Niklas wellfelt alandsbanken

Nytt rekord

Världsekonomin genomlever just nu stora utmaningar i kölvattnet av pandemin och pågående krig i Ukraina. Trots dessa står ekonomin emot problemen oväntat bra så långt. Med en osäker och problemtyngd omgivning har ECB en grannlaga uppgift när nu penningpolitiken ska normaliseras. Vår chefsstrateg Niklas Wellfelt resonera kring ECB:s balansgång mellan bekämpning av inflation och undvikande av stagflation, och gör också en observation av den svenska Riksbankens något yrvakna insikt om att inflationen ligger vida över önskad nivå.