22 mar 2024
Åland

Entreprenörer med fokus på hållbarhet

Alandsbanken foretag entreprenorer med fokus pa hallbarhet 1

Det nya lägenhetshuset i trä som uppförs på Segelmakargatan i Mariehamn är inte bara ett försök till att minska koldioxidhalten i atmosfären. Det ska också bli Ålands första Svanenmärkta hyreshus.

Drömmen om att bli entreprenörer

Tre unga killar lär känna varandra under sommarjobb på Ålandsbanken. De blir snabbt goda vänner och upptäcker att de delar en dröm om att bli entreprenörer. Tillsammans startar de i liten skala med att rusta upp en lägenhet. Under kvällar och helger arbetar de med att byta golv samt måla om tak och väggar. Snart får de sin första hyresgäst. Genom hårt jobb, återinvesterade vinster och finansiering så äger de med tiden flera lägenheter. Det har nu gått tio år sedan den första lägenhetsaffären.

Idag driver Gabriel Sjöström, Adam Söderlund och Kasper Granlund gemensamt företaget Ålands­bostäder Ab, och i april står deras andra flerfamiljshus klart i Mariehamn – ett flervåningshus byggt i trä. Svanen är en nordisk miljömärkning som enligt organisationen bara ges till varor och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. ”Svår att få, lätt att välja” är deras slogan. Minimerad klimatpåverkan, biologisk mångfald, miljövänliga kemikalier, cirkulär ekonomi och kvalitet. Svanen ställer krav på allt detta och Ålandsbostäder har antagit utmaningen.

– Om man ändå bygger, vill man ju skapa något att vara stolt över, säger Adam Söderlund. Gabriel Sjöström och Kasper Granlund nickar instämmande. De vill göra rätt för sig.

Omtanke för miljön och människorna

Trion bakom Ålandsbostäder vill också bidra till att utveckla en konservativ bransch och säger sig ha ett gott samarbete med många byggare och leverantörer. Dessutom är de tacksamma över att Ålandsbanken vågar vara en uppstickare, ta samhällsansvar och satsa på dem genom att vara med och utveckla projekten till­sammans.

Det är dyrare att bygga miljövänligt, men de menar att den positiva responsen från hyresgästerna motiverar det.

– Varenda planka, process och transport granskas på förhand. Alla material och beståndsdelar ska vara miljövänliga. Det handlar också om att ha så lite utsläpp av koldioxid som möjligt under byggnadsfasen och Svanen-kontrollanter besöker regelbun­det byggplatsen för att se att allt går rätt till, berättar Adam Söderlund och fortsätter:

– Utmaningen är att du måste planera och ha koll på allt innan du sätter igång. Material, värme, ventilation, ljusinsläpp och energiklassificering. Svanen kräver att hela kedjan ska vara miljövänlig. Huset ska vara byggt med omtanke både för miljön och människorna som bor där.

– Vi har träpanel på utsidan för att det är mest miljövänligt, vilket skiljer sig från alla andra flervåningshus på gatan som är i betong, men annars ser lägenheterna ut som i vanliga bostäder.

Vi har byggt dem så som vi skulle vilja att de såg ut om vi bodde där, säger Gabriel Sjöström.

Kasper Granlund flikar in:

– Det är även viktigt att huset är så miljövänligt som möjligt när det är i drift, planen är att installera solpaneler och elbilsladdare.

Stort intresse på marknaden

Enligt FN står bygg- och fastighetssektorn för nära 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. En stor del härstammar från drift och uppvärmning av fastigheter, men fokus i klimatarbetet riktas nu även i ökande grad mot produktion och val av material. En vidare användning av regener­ativa material och cirkulär hantering skulle minska koldioxidavtrycken från sektorn avsevärt enligt FN.

– Jag tror hyresgäster och husköpare kom­mer att ställa allt högre krav på att byggan­det görs mer miljövänligt. Även lagstiftnin­gen går åt det hållet, säger Adam Söderlund.

Nu i april ska alla 17 lägenheter vara klara för inflyttning och intresset har varit stort hos ålänningarna.

– Det är en speciell känsla att gå förbi ett hus och se någon sitta på balkongen och leva sitt liv i ett hus som du varit med och byggt, avslutar han.

TEXT LIZ LINDVALL FOTO THERESE ANDERSSON