24 maj 2022
Åland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 21

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Risker och möjligheter

Konjunkturen fortsätter att brottas med envist ihållande utmaningar i form av inflation, brist på insatsvaror och förseningar i varuflöden. Begrepp som stagflation och recession hörs allt oftare i diskussionen på aktiemarknaden. Samtidigt visar ekonomin och företagen hittills en oväntat god motståndskraft. Ålandsbankens chefsstrateg Niklas Wellfelt gör en analys av läget och resonerar kring de risker och möjligheter som rådande förhållanden innebär för aktiemarknaden.