Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete förverkligar visioner

På Ålandsbanken är vi inte främmande för stora projekt, tvärtom har vi lång erfarenhet av dem. Kritiska infrastrukturprojekt är ofta mycket kapitalintensiva. Det kan handla om t.ex. vindkraftverk eller andra projekt.

I sådana projekt är en vanlig modell att flera finansiärer går samman och finansierar. På Ålandsbankens företagsenhet har vi erfarenhet av att som huvudfinansiär koordinera samarbetet mellan finansiärerna och projektledningen.