Tjänstebeskrivningar och prislista

Här kan du bekanta dig med beskrivningar för några av våra företagstjänster.

Betalningar

PDF PDF PDF

Business Banking

PDF

E-betalning

PDF PDF

E-identifiering

PDF PDF

De allmänna villkoren och priset för den ersättande identifieringstjänsten kommer att publiceras senare.
Dessa följer lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (7.8.2009/617).

Prislista och ansökningsblanketter

PDF PDF Ansökan Eurocard (extern länk)
Detta kan även intressera dig