22 dec 2023
Juridik

Skatteförändringar som är bra att känna till 2024

Skatteforandringar under 2024

Under 2024 kommer det en del skatteförändringar som kan vara bra att känna till och vi har samlat de viktigaste här för dig.

  • De tillfälliga höjningarna av hushållsavdraget förblir i kraft 2024. Höjt avdragsbelopp beviljas för hushålls-, vård- och omsorgsarbete och också för avstående från oljeuppvärmning. Nytt för 2024 är att det även går att få hushållsavdrag för fysioterapi och ergoterapi.
  • Överlåtelseskatteprocenten sjunker för bostadsköpare. Regeringen har föreslagit att ändringen ska tillämpas retroaktivt redan från och med den 12 oktober 2023. Skatteförvaltningen återbär det överbetalade skattebeloppet med ränta till dem som har köpt en bostad under slutet av 2023. Återbäringarna betalas ut i början av nästa år. Skattefriheten för köpare av första bostad slopas 31 december 2023.
  • I fråga om placeringar höjs maximibeloppet på aktiesparkonton till 100 000 euro. Gränsen har tidigare varit 50 000 euro.
  • Betalningstiden för arvsskatt förlängs från två år till tio år. Tidsplanen för förfallodagarna för skatterna ändras inte utan i praktiken innebär ändringen till exempel att arvsskatten inte drivs in i utsökningen innan det har gått 10 år från den första förfallodagen. Dröjsmålsränta ska dock betalas på skatten genast efter den första förfallodagen.
  • Dröjsmålsräntan och krediteringsräntan på skatterna stiger 2024. Mer ränta ska alltså betalas på för sent betalade skatter från och med ingången av nästa år. Dröjsmålsräntan på arvsskatt stiger till 7,5 procent och på andra skatter till 11 procent. År 2023 var dröjsmålsräntan på alla skatter 7 procent. På motsvarande sätt betalas det högre ränta på skatteåterbäringar: krediteringsräntan stiger från 0,5 procent till 2 procent.
  • Maximibeloppet av utjämningsreserveringen som avdras från jordbruksinkomsten stiger från nuvarande 13 500 euro till 25 000 euro.

Mer information och andra skatteförändringar finns att läsa på Skatteförvaltningens hemsida:

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/andringar_i_beskattningen

Vi svarar gärna på frågor om denna förändrade skattesituation.

Kontakta oss

Juridiska avdelningen
juridik@alandsbanken.ax
telefon 018 291 984

Läs mer om oss:
https://www.alandsbanken.ax/juridik