10 nov 2023
Juridik

Nytt lagförslag rörande överlåtelseskatten från den 1 januari 2024

Juridiska Bloggbild Fastighet 2000x1334px

Då fastigheter, bostadslägenheter eller onoterade värdepapper överlåts mot ett vederlag ska köparen betala en överlåtelseskatt baserat på köpeskillingens storlek.

Regeringen har nu gjort en översyn av detta regelverk och nedan följer de huvudsakliga ändringsförslagen:

  1. Överlåtelseskatten vid överlåtelse av fastigheter och bostadsbyggnader mot vederlag har tidigare varit 4 procent. Förslaget är att denna skattesats från och med den 12 oktober 2023 och därefter ska vara 3 procent.

  2. Överlåtelseskatten vid överlåtelse av bostadsaktier mot vederlag har tidigare varit 2 procent. Förslaget är att denna skattesats från och med den 12 oktober 2023 och därefter ska vara 1,5 procent.

  3. Överlåtelseskatten vid överlåtelse av onoterade aktier mot vederlag har tidigare varit 1,6 procent. Förslaget är att denna skattesats från och med den 12 oktober 2023 ska vara 1,5 procent.

  4. Vid köp av första bostad har man tidigare inte behövt erlägga överlåtelseskatt för förvärv mot vederlag för det fall du är mellan 18–39 år och första gången förvärvar bostadsaktier eller fastighet för stadigvarande bostad.

    Förslaget är nu att denna befrielse från överlåtelseskatt ska upphöra.
    Det innebär att bostadsaktier eller fastigheter införskaffade den 1 januari 2024 eller senare inte längre är överlåtelseskattebefriade även om man uppfyller de tidigare kriterierna för skattefrihet.

Därmed kommer alla från den 1 januari 2024 betala 3 procent i överlåtelseskatt vid förvärv av fastighet och 1,5 procent i överlåtelseskatt vid förvärv av bostadsaktier (även om det är din första bostad).

Vad betyder det här då för dig som köpare?

Den föreslagna skattelättnaden omfattar köp som sker från den 12 oktober 2023 och senare.

Det föreslagna upphörandet av skattelättnad vid köp av sin första bostad upphör att gälla från den 1 januari 2024.

Detta betyder att alla överlåtelser som sker mot vederlag av fastigheter, bostadsaktier och onoterade aktier beskattas med den lägre skattesatsen (3 procent respektive 1,5 procent) även om lagen planeras instiftas först den 1 januari 2024.

Om du ämnar köpa din första bostad och uppfyller kriterierna för skattelättnad vid köp av din första bostad så finns det möjlighet att köpa denna överlåtelseskattefritt fram till 31 december 2023, men inte därefter.

Dessa nya lagförslag är sammankopplade med budgetpropositionen för 2024 och det är först då denna budget är fastslagen som vi med säkerhet vet om dessa förslag blir gällande från 2024.

Vi svarar gärna på frågor om denna förändrade skattesituation eller om du har frågor om upprättande av överlåtelsehandlingar.

Kontakta oss

Juridiska avdelningen
juridik@alandsbanken.ax
telefon 018 291 984

Läs mer om oss:
https://www.alandsbanken.ax/juridik

Boka ett möte

Lämna dina kontaktuppgifter så bokar vi ett möte med dig. Rådgivningen är avgiftsfri för dig som är Private Banking- eller Premium Banking-kund hos Ålandsbanken.

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken