19 jun 2023
Juridik

Kan du förhindra att djävulen kommer med arvingarna när Gud kommer med döden?

banktjanster fonder darker

Tänker du att dina arvingar kommer att vara sams eftersom de kommer så bra överens och att inget kan ändra på det? Men att mista en nära anhörig är en svår och känslomässig process att gå igenom. Förutom att sörja den som har gått bort behöver de anhöriga också komma överens om hur arvet ska fördelas. Gammalt groll kan komma upp till ytan, känslor om att vara orättvist behandlad eller missgynnad gentemot sina syskon kan bidra till att relationer utmanas vid ett dödsfall och efterföljande arvskifte. Sorgearbetet är en av de mest uppslitande processerna i livet. Dyker det dessutom oväntat upp barn från tidigare förhållanden kan det leda till ett chockartat tillstånd för de inblandade. En annan omständighet är att ingifta personer, som kanske inte har lika stark känslomässig relation till dig, kan bli drivande i en arvstvist. Vill du underlätta för dina anhöriga efter din bortgång är det viktigt att du har tydliga dokument över hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. För att säkerställa detta behöver du upprätta ett testamente. Ett testamente kan, förutom att underlätta fördelningen av arvet, även ha skattemässiga fördelar för dina anhöriga.

Det kan vara bra att upprätta ett testamente även om du är gift och ni bara har gemensamma barn eftersom du utan testamente inte kommer att ärva din make. Finns det särkullbarn i familjen eller är du sambo kan det finnas ytterligare anledning att säkerställa att dina tillgångar tillfaller den du har tänkt dig. Du som upprättar testamentet bestämmer själv vem som ska ärva och vilken egendom personen ska ärva. Det finns dock ett undantag, dina bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott även om du genom ett testamente har bestämt att kvarlåtenskapen helt eller delvis ska gå till någon annan. Laglottens storlek är hälften av den arvslott som din bröstarvinge skulle ha fått om testamentet inte hade funnits. Många tror att man inte kan upprätta ett testamente till förmån för någon annan om man har bröstarvingar, men det är fullt möjligt. Du behöver dock vara medveten om att dina bröstarvingar kanske yrkar på sin laglott.

Det är viktigt att testamentet uppfyller lagens formella krav och att avsikten med testamentet formuleras tydligt. Även om inget hindrar att du upprättar ditt testamente själv, kan det vara klokt att rådfråga och ta hjälp av en jurist som kan gå igenom din specifika situation för att säkerställa att utfallet blir precis så som du önskar.

Kontakta oss

Juridiska avdelningen
juridik@alandsbanken.ax
telefon 018 291 984

Läs mer om oss:
https://www.alandsbanken.ax/juridik

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken