Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Johansson)

30 mars 2020
|


Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
30.3.2020 kl. 12.30


Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
___

Den anmälningsskyldiga
Namn: Magnus Johansson
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Ålandsbanken
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 7437006WYM821IJ3MN73_20200330110017_2
___

Transaktionens datum: 2020-03-25
Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 408 Enhetspris: 19,38 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2 408 Medelpris: 19,38 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505