Kapitalförvaltningsförsäkring

En kapitalförvaltningsförsäkring kombinerar diskretionär kapitalförvaltning med försäkringsplacering.

Den möjliggör skatteeffektiva placeringar under försäkringstiden samt när du vill planera överföring av tillgångar till nästa generation. Du får ett brett urval av placeringsobjekt i till exempel fonder, aktier, företagscertifikat. Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringen utan skattekonsekvenser. Du kan också flexibelt ta ut pengar från försäkringen. För uttag som är lägre än den investerade summan betalar du ingen kapitalinkomstskatt.

Kapitalinkomstskatt betalar du på vinsten när du tar vinst ut ur försäkringen.

Läs mer om Ålandbankens kapitalförvaltning

Detta kan även intressera dig