Hoppa till huvudinnehåll

Att välja fond

Hur väljer jag rätt fonder? Att välja fonder är inte alltid lätt. Vårt fondsortiment består av aktiefonder, räntefonder, allokeringsfonder och specialplaceringsfonder. Alla Ålandsbankens fonder förvaltas aktivt, dvs. i linje med Ålandsbankens marknadssyn (inte indexorienterat) av våra erfarna portföljförvaltare med stöd av en gedigen investeringsprocess och -analys. Här förklarar vi kort hur de fungerar. Våra rådgivare ger dig gärna råd om de olika alternativen.

Aktiefonder

Aktiefonder placerar sina medel i aktier. Historiskt sett har placeringar på aktiemarknaden långsiktigt gett den bästa avkastningen, men aktiekurserna kan variera kraftigt och det påverkar utfallet av placeringarna under olika tidsperioder. Aktiefonder är att föredra om du sparar på lång sikt, till exempel för att utöka din framtida pension eller för att spara barnbidraget så att pengarna kan användas när barnet växt upp och kanske behöver kapital för att köpa sin första bil eller bostad.

Räntefonder

Räntefonder placerar sina medel i räntebärande värdepapper. Avkastningen är vanligen lägre än i aktiefonder, men å andra sidan har fonderna också normalt en lägre risknivå. Räntefondernas avkastningspotential och risk påverkas av vilken typ av tillgångar de placerar i och den tid som återstår tills obligationerna återbetalas.

Ålandsbankens räntefonder placerar huvudsakligen i noggrant valda företagsobligationer, emitterade av företag som vi känner väl. Ålandsbankens ränteförvaltning är flerfaldigt prisbelönt för sina framgångsrika räntefonder. Exempelvis har Ålandsbanken Euro Bond vunnit det högt ansedda Lipper Fund Awards-priset hela åtta år i rad. Priserna tilldelas fonder som kontinuerligt kan överstiga den riskjusterade avkastningen för sin referensgrupp under en period på tre, fem och tio år.

Allokeringsfonder

Ålandsbankens allokeringsfond räknas till blandfonder. Fonden placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar styrs av Ålandsbankens marknadssyn och kan variera beroende på Ålandsbankens bedömning av marknadsläget. Detta kan göras utan att det påverkar beskattningen, vilket är bekvämt för placeraren.

Specialplaceringsfonder

Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta även andra placeringsalternativ för att få en diversifierad portfölj. Ålandsbankens specialplaceringsfonder är alternativa investeringsfonder som investerar i olika typer av bostäder, fastigheter och vindkraft. Fastigheter är överlag en lämplig investering för investerare med lång placeringshorisont.

Vårt team av förvaltare har en bred expertis inom bostads- och fastighetsförvaltning och har under 2020 även förstärkts av förvaltare inom vindkraft.

Ta kontakt

Vi hjälper dig gärna att välja fonder som passar just dig och din situation.

Bekanta dig med Ålandsbankens fondutbud