Hoppa till huvudinnehåll

Övriga konton

Valutakonto

Har du dollar i byrålådan? Ett valutakonto är en bekväm kontoform när du till exempel vill spara överbliven resevaluta inför kommande resor. Valutakontot finns för såväl privatpersoner som företag.

Konto för registrerad förening

Öppna ett konto åt en registrerad förening

Som registrerad förening är det viktigt att ha ett bankkonto för att sköta föreningens affärer. Om din förening vill skaffa ett bankkonto hos Ålandsbanken behöver ni ta fram följande handlingar och skicka en representant till banken:

 • Föreningsregisterutdrag (högst 1 månad gammalt) från Patent- och Registerstyrelsen
 • Föreningens stadgar
 • En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för föreningens representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt.
 • Protokollet från styrelsemötet där ni tagit beslut om att öppna bankkonto hos Ålandsbanken. I protokollet ska det tydligt framgå:
  • beslut om öppnande av kundförhållande i Ålandsbanken
  • vem som har fått fullmakt att öppna ett betalkonto (föreningens representant) och underteckna avtal om tjänsterna
  • vem som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och behörighet, dvs. om personen har rätt att använda kontot ensam eller tillsammans med någon annan)

Ändra dispositionsrätt på ett konto

Ibland behöver föreningen ändra dispositionsrätten på sitt konto, t.ex. när en styrelse byts ut. Då ska en representant från föreningen ta med sig följande handlingar till banken:

 • Protokollsutdrag där följande beslut framgår:
  • Vilka som blir av med dispositionsrätten (namn, personbeteckning)
  • Vilka som ska få dispositionsrätt (namn, personbeteckning och behörighet)
 • Kopia av ID-handling på personen/personerna som ska få dispositionsrätt (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet)

Vi rekommenderar att personen eller personerna som ska ha dispositionsrätt är de som kommer in till kontoret.

Konto för en oregistrerad förening/sammanslutning (t.ex. en skolklass)

Vad är en oregistrerad förening eller sammanslutning?

Med en oregistrerad förening/sammanslutning avses en grupp som bildas av fysiska eller juridiska personer och som inte registrerats i föreningsregistret eller något annat motsvarande register. Skolklasser och kaffekassor är exempel på sådana oregistrerade föreningar/sammanslutningar.

Upprätta en kundrelation och öppna konto

En oregistrerad förening är inte en juridisk person, så man kan inte öppna banktjänster i dess namn. Om en sådan gruppering vill öppna konto hos Ålandsbanken, gör vi upp ett kontoavtal i en eller helst flera fysiska ansvarspersoners namn. Vi skapar således en kundrelation mellan personerna som öppnar kontot och banken, inte mellan den oregistrerade föreningen och banken.

Vi rekommenderar att kontot för en oregistrerad förening förses med protokoll eller PM från föreningens möte, där man har beslutat att öppna konto, utse kontoinnehavare och personer med rätt att använda kontot samt rätt att ändra och avsluta tjänster som ansluts till kontot.

Vi rekommenderar att kontot öppnas i 2–3 fysiska personers namn.

Observera gärna

 • Ur bankens synpunkt sett är kontoinnehavarna ägare till medlen på kontot, och de har rätt att bestämma om medlen på kontot.

 • Kontoinnehavarna är personligen ansvariga inför den oregistrerade föreningen för hur medlen på kontot används.

 • Vid transaktioner på kontot är det bra att skriva ett tydligt meddelande om transaktionen, så att inget missförstånd uppstår om vems medel det handlar om.

 • I regel betraktas kontomedlen som kontoinnehavarnas personliga medel, till exempel vid dödsfall, ur olika myndigheters synvinkel, såsom FPA och utsökningsverket. Banken ansvarar inte gentemot tredje part för huruvida tillgångarna hör till en privatkund eller en förening.

 • Det rekommenderas inte att en oregistrerad förenings konto öppnas för en person som erhåller förmåner enligt prövning eller som riskerar utsökning av medel.

Om man inte vill öppna ett konto som används av en oregistrerad förening i en fysisk persons namn, är alternativet att föreningen registreras. Då kan vi öppna kontot i den registrerade föreningens namn.