Allmän kreditinformation

Nedan finns allmän information om krediter till privatpersoner som Ålandsbanken erbjuder i Finland och på Åland. Därtill tillhandahåller vi information om aktuella krediträntor.

PDF

Räntor

Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro. Då referensräntan för en kredit är euriborränta är kreditens ränta densamma under hela räntebindningsperioden. För hur lång period räntan är bunden framgår av referensräntans namn. Vid t.ex. 12 månaders Euribor är räntan bunden i 12 månader. Under kreditens löptid förändras referensräntans värde i början av varje ny räntebindningsperiod. En ändring av referensräntan sänker eller höjer således den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. En kredit som har 5 års löptid och 12 månaders Euribor som referensränta, har 5 räntebindningsperioder under löptiden. Till referensräntan läggs kreditens marginal. Euriborräntorna förändras enligt det allmänna ränteläget.

Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).

Euriborräntornas värden finns på Finlands Banks webbsida.

Ålandsbanken Prime

Ålandsbanken Prime är en stabil ränta som förändras vid behov. Det är bankens egen ränta och räntenivån bestäms av Ålandsbankens ledningsgrupp utgående från det allmänna ränteläget. Primeräntan är för närvarande 0,35 % (29.5.2019). Förändringar i Ålandsbanken Prime meddelas till kund minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft genom t.ex. pressmeddelande och meddelande på kontoutdrag. Till Ålandsbanken Prime läggs kreditens marginal.

Historik Ålandsbanken Prime

RänteprocentFr.o.m.T.o.m.
0,3529.5.2019
0,50
2.10.2018
29.5.2019
0,55
19.7.2016
2.10.2018
0,75
4.3.201619.7.2016
1,003.7.20144.3.2016
1,1026.9.20123.7.2014
Detta kan även intressera dig