Hoppa till huvudinnehåll

Allmän kreditinformation

Nedan finns allmän information om krediter till privatpersoner och företag som Ålandsbanken erbjuder i Finland och på Åland. Därtill tillhandahåller vi information om aktuella krediträntor.

Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro. Då referensräntan för en kredit är euriborränta är kreditens ränta densamma under hela räntebindningsperioden. För hur lång period räntan är bunden framgår av referensräntans namn. Vid t.ex. 12 månaders euribor är räntan bunden i 12 månader. Under kreditens löptid förändras referensräntans värde i början av varje ny räntebindningsperiod. En ändring av referensräntan sänker eller höjer således den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. En kredit som har 5 års löptid och 12 månaders euribor som referensränta, har 5 räntebindningsperioder under löptiden. Till referensräntan läggs kreditens marginal. Euriborräntorna förändras enligt det allmänna ränteläget.

Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).

Euriborräntornas värden finns på Finlands Banks webbsida.

Ålandsbanken Prime

Ålandsbanken Prime är en stabil ränta som förändras vid behov. Det är bankens egen ränta och räntenivån bestäms utgående från det allmänna ränteläget. Primeräntan är för närvarande 3,50 % (8.9.2023). Förändringar i Ålandsbanken Prime meddelas till kund minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft genom t.ex. pressmeddelande och meddelande på kontoutdrag. Till Ålandsbanken Prime läggs kreditens marginal.

Ålandsbanken Prime

RänteprocentFr.o.m.T.o.m.
3,508.9.2023
3,1519.5.20237.9.2023
2,7512.4.202318.5.2023
2,2515.2.202311.4.2023
1,0029.9.202214.2.2023
0,6030.6.202228.9.2022
0,3529.5.201930.6.2022
0,502.10.201829.5.2019
0,5519.7.20162.10.2018
0,754.3.201619.7.2016
1,003.7.20144.3.2016
1,1026.9.20123.7.2014

Ålandsbanken Företagsränta

Ålandsbanken Företagsränta är en stabil ränta som förändras vid behov. Det är Ålandsbankens egen ränta och banken bestämmer räntenivån utgående från det allmänna ränteläget. Informationen om räntenivån uppdateras här på websidan efter att beslut om ändringar har fattats.

Ålandsbanken Företagsränta

RänteprocentFr.o.mT.o.m
4,0016.6.2023
3,758.5.202315.6.2023
3,5030.3.20237.5.2023
3,0015.2.202329.3.2023
1,6014.2.2023