Hoppa till huvudinnehåll

Allmän kreditinformation

Nedan finns allmän information om krediter till privatpersoner som Ålandsbanken erbjuder i Finland och på Åland. Därtill tillhandahåller vi information om aktuella krediträntor.

Räntor

Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för utlåning i euro. Då referensräntan för en kredit är euriborränta är kreditens ränta densamma under hela räntebindningsperioden. För hur lång period räntan är bunden framgår av referensräntans namn. Vid t.ex. 12 månaders euribor är räntan bunden i 12 månader. Under kreditens löptid förändras referensräntans värde i början av varje ny räntebindningsperiod. En ändring av referensräntan sänker eller höjer således den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. En kredit som har 5 års löptid och 12 månaders euribor som referensränta, har 5 räntebindningsperioder under löptiden. Till referensräntan läggs kreditens marginal. Euriborräntorna förändras enligt det allmänna ränteläget.

Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).

Euriborräntornas värden finns på Finlands Banks webbsida.

Euriborräntan förnyades 2019

Europeiska penningmarknadsinstitutet EMMI förnyade under 2019 metoden för att fastställa euribor. De förnyade euriborräntorna baserar sig i första hand på verkliga transaktioner på penningmarknaden. Om handeln inte varit tillräcklig kan även annan marknadsinformation användas för att fastställa räntan. Ändringen har inte haft någon märkbar inverkan på referensräntornas storlek.

Förändringen har ingen inverkan på euriborbundna avtal och kräver inga åtgärder av kunderna. Låneräntorna baserar sig fortfarande på euriborräntan på noteringsdagen. De nuvarande lånen är oförändrade till följande räntejusteringsdag. Följande justeringsdag följs den euriborränta som noterats den dagen.

Ålandsbanken Prime

Ålandsbanken Prime är en stabil ränta som förändras vid behov. Det är bankens egen ränta och räntenivån bestäms av Ålandsbankens ledningsgrupp utgående från det allmänna ränteläget. Primeräntan är för närvarande 3,15 % (19.5.2023). Förändringar i Ålandsbanken Prime meddelas till kund minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft genom t.ex. pressmeddelande och meddelande på kontoutdrag. Till Ålandsbanken Prime läggs kreditens marginal.

Ålandsbanken Prime, historik

RänteprocentFr.o.m.T.o.m.
3,1519.5.2023
2,7512.4.202318.5.2023
2,2515.2.202311.4.2023
1,0029.9.202214.2.2023
0,6030.6.202228.9.2022
0,3529.5.201930.6.2022
0,502.10.201829.5.2019
0,5519.7.20162.10.2018
0,754.3.201619.7.2016
1,003.7.20144.3.2016
1,1026.9.20123.7.2014