Hoppa till huvudinnehåll

Internetkontoret

Internetkontoret ger dig frihet och kontroll. Vårt Internetkontor ger dig en helhetsbild av din ekonomi. Här sköter du enkelt en stor del av dina bankärenden.
banktjanster internetkontoret

På Internetkontoret kan du till exempel:

  • Få en total överblick över alla dina engagemang hos oss.

  • Sköta alla dina betalningar, överföringar och e-fakturor.

  • Kategorisera transaktioner och följa upp hur du disponerar dina medel med hjälp av budgetverktyget Min Ekonomi.

  • Kontrollera dina transaktioner, de finns sparade minst 18 månader tillbaka i tiden.

  • Placera i fonder, aktier och andra värdepapper.

  • Följa utvecklingen av dina placeringar.

  • Ansöka om kort och lån.

  • Kontakta oss i olika ärenden.

Är du intresserad av att börja använda vårt Internetkontor? Ta då kontakt med din kundansvariga eller ditt närmaste Ålandsbankenkontor.

Frågor och svar Säkerhet och rekommendationer