Internetkontoret ger dig frihet och kontroll

Vårt Internetkontor ger dig en helhetsbild av din ekonomi. Här sköter du enkelt en stor del av dina bankärenden.

På Internetkontoret kan du till exempel:

  • Få en total överblick över alla dina engagemang hos oss.
  • Placera i fonder, aktier och andra värdepapper.
  • Följa utvecklingen av dina placeringar.
  • Sköta alla dina betalningar, överföringar och e-fakturor.
  • Kategorisera transaktioner och följa upp hur du disponerar dina medel med hjälp av Min Ekonomi.
  • Ansöka om kort och lån.
  • Kontakta oss i olika ärenden.
  • Kontrollera dina transaktioner, de finns sparade minst 18 månader tillbaka i tiden.
Besök Internetkontoret och testa våra tjänster

Är du intresserad av att börja använda vårt Internetkontor? Ta då kontakt med din rådgivare eller ditt närmaste Ålandsbankenkontor.

Frågor och svar Säkerhet och rekommendationer
Detta kan även intressera dig