Kortförsäkringar World Elite

Kortet som ger dig den frihet och flexibilitet som du behöver

Som vår Private Bankingkund har du möjlighet till denna tilläggsförmån.

  • Kreditlimit upp till 50 000 euro

  • Exklusiva tjänster, såsom LoungeKey

  • Omfattande försäkringar

  Reseförsäkring

  Reseförsäkringen gäller både vid inrikes- och utrikesresor. Förutom att den ersätter vid sjukdom, olycksfall och dödsfall under resa ersätter den även kostnader som förorsakats av annullering, försening eller avbrott i resan.

  Hole-in-One-försäkringen ger dig möjlighet att fira med dina spelkamrater för upp till 500 euro och gäller även på hemmaplan.

  Identitetsstöldsförsäkring

  Identitetsstöldsförsäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår om någon olovligt använder ditt namn och din personbeteckning för att öppna kredit- eller bankkonton.

  Prisskyddsförsäkring

  Prisskyddsförsäkringen ersätter skillnaden i pris mellan en vara som betalats med ditt World Elite-kort i Finland och samma vara som inom 30 dagar från köpet utannonseras inom landet till ett lägre pris. Det lägre priset ska vara till allmänt utbud och tillgängligt för alla.

  Köpskyddsförsäkring

  Köpskyddsförsäkringen ersätter skador eller defekter på vara inköpt i Norden och som betalats med ditt World Elite-kort. Både pris- och köpskyddsförsäkringen kompletterar din egen hemförsäkring.

  AIG Kundservice
  Tel +358 (0)201 443 240* (svenska)
  Tel +358 (0)201 443 250* (finska)
  E-post alandsbanken@aig.com
  Mån–fre 10–18

  Resenödtjänst (In case of emergency)
  SOS International AS
  Assistance Service (24h)
  Tel +45 7010 5054
  E-post sos@sos.dk

  Du får hjälp med kortförsäkringar genom att ringa 0201 443 240. Välj tonval 5.

  Skadeanmälan

  Ansök om ersättning

  Reseförsäkring Övriga försäkringar

  Kortförsäkringarna beviljas av AIG Europe S.A. filial i Finland, Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Observera att kortförsäkringarna upphör att gälla om ditt kortavtal upphör.