Placeringsförsäkringar

Vill du dra nytta av sparlivförsäkringarnas fördelar i ditt sparande och placerande? 

En placeringsförsäkring kan erbjuda dig en skatteeffektiv lösning. Inom ett försäkringsavtal kan du byta placeringsobjekt utan att betala eventuell kapitalinkomstskatt vid byte av placeringsobjekt. Du kan flexibelt ta ut kapital vid behov. För uttag som är lägre än den investerade summan betalar du ingen kapitalinkomstskatt. Kapitalinkomstskatt betalar du på vinsten när du tar vinst ut ur försäkringen.

Placeringsförsäkringarna har ett livskydd vilket innebär att du med ett förmånstagarförordnande kan bestämma vem som är förmånstagare till medlen i livförsäkringen.

Detta kan även intressera dig