Hoppa till huvudinnehåll

Kortförsäkringar

För våra Premium- och Private Banking-kunder ingår som förmån försäkringar via AIG i korten Mastercard Premium Gold och Mastercard Private Banking Gold.
Nya kort hav berg

Ny kortförsäkringsgivare 2024

Den första januari 2024 kommer du att få en ny kortförsäkringsgivare: Zurich Insurance. Ditt skydd kommer vara precis samma som tidigare. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bytet ifall du vill veta mer.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller både vid inrikes- och utrikesresor. Förutom att den ersätter vid sjukdom, olycksfall och dödsfall under resa ersätter den även kostnader som förorsakats av annullering, försening eller avbrott i resan.

Hole-in-One-försäkringen ger dig möjlighet att fira med dina spelkamrater för upp till 500 euro och gäller även på hemmaplan.

Identitetsstöldsförsäkring

Identitetsstöldsförsäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår om någon olovligt använder ditt namn och din personbeteckning för att öppna kredit- eller bankkonton.

Prisskyddsförsäkring

Prisskyddsförsäkringen ersätter skillnaden i pris mellan en vara som betalats med korten Mastercard Premium Gold eller Mastercard Private Banking Gold i Finland och samma vara som inom 30 dagar från köpet utannonseras inom landet till ett lägre pris. Det lägre priset ska vara till allmänt utbud och tillgängligt för alla.

Köpskyddsförsäkring

Köpskyddsförsäkringen ersätter skador eller defekter på vara inköpt i Norden och som betalats med något av ovannämnda kort. Både pris- och köpskyddsförsäkringen kompletterar din egen hemförsäkring.

AIG Kundservice
Tel +358 (0)201 443 240* (svenska)
Tel +358 (0)201 443 250* (finska)
E-post alandsbanken@aig.com
Mån–fre 10–18

Resenödtjänst (In case of emergency)
SOS International AS
Assistance Service (24h)
Tel +45 3848 9338
E-post sos@sos.dk

Du får hjälp med kortförsäkringar genom att ringa 0201 443 240. Välj tonval 5.

Faktablad för Ålandsbankens kortförsäkringar

Skadeanmälan. Ansök om ersättning:

Reseförsäkring Övriga försäkringar

Kortförsäkringarna beviljas av AIG Europe S.A. filial i Finland., Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors. Observera att kortförsäkringarna upphör att gälla om ditt kortavtal upphör.