INFORMATION OM BOLAGSKOMMENTARER

Viktig information


Bolagskommentarer i Ålandsbanken Abp produceras av Ålandsbanken Fondbolag Ab, avdelningen för nordiska aktier. Ålandsbanken Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Avdelningen för nordiska aktier består av Lars Söderfjell (chef), Niklas Wellfelt (strateg), Kjetil Anthonisen (analytiker), Thomas Johansson (analytiker), Eric Berglund (analytiker) och Stefan Olsson (analytiker).  Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Fondbolag Ab står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland. I vissa frågor står Ålandsbanken även under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Syftet med Ålandsbankens kommentarer om bolag är att motivera varför vissa bolags värdepapper ingår i modellportföljer eller som aktiva innehav (övervikt jämfört med aktiens vikt i jämförelseindex) i fonder som förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab och vissa bolags värdepapper inte ingår eller har neutral vikt eller undervikt i fonder.

Kommentarer som ges av Ålandsbanken Abp, inklusive Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, kan skilja sig från allokeringsbeslut, åsikter och aktieval som tagits fram och presenteras av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Dessa skillnader beror vanligtvis på att bedömningar görs utgående från olika tidshorisonter.

Intressekonflikter

Upphovsmännen till Ålandsbankens kommentarer försäkrar att de har uttryckt sina personliga åsikter om det eller de bolag som omnämns (”Bolagen”) och dess värdepapper.

Samtliga personer inom Ålandsbanken som utarbetat kommentarerna försäkrar att de inte har fått, eller kommer att få, direkt eller indirekt ersättning från Bolagen för de åsikter som framställs. Varken de personer som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern äger en lång eller kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av Bolagens totala emitterade aktiekapital. Investerare bör vara medvetna om att Ålandsbanken vid vissa tidpunkter kan inneha aktier i Bolagen. Bolagen äger inte mer än 5 % av aktiekapitalet i Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern. Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har varit ledande arrangör eller arrangör för en emission eller ett offentligt erbjudande av Bolagens finansiella instrument, om inte detta tydligt anges i kommentarerna.  Varken Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern har under de senaste 12 månaderna ingått avtal med Bolagen om tillhandahållande av investeringsbanktjänster, om inte detta tydligt anges i kommentarerna.

Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern agerar inte som marknadsgarant för Bolagens finansiella instrument.

Varken personerna som utarbetat kommentarerna, Ålandsbanken Abp, eller bolag inom dess koncern, har ingått avtal med Bolagen om utarbetande av kommentarerna.

För att förhindra och undvika intressekonflikter har Ålandsbanken fastställt koncerninterna regler och bl.a. vidtagit följande åtgärder:

-Den avdelning som utarbetar kommentarerna är fysiskt separerad från övriga avdelningar,

-Ersättning till dem som utarbetar kommentarerna är inte direkt bunden till investeringsbankstransaktioner utförda av Ålandsbanken Abp eller bolag inom dess koncern,

-Bolagskommentarer avslöjas inte för Bolagen före dess spridning.

Värderingsmetoder

För att utarbeta kommentarerna kan Ålandsbanken använda olika värderingsmetoder. Bolag kan värderas baserat på kassaflödesanalys där framtida kassaflöde diskonteras till utgivningsdatum av kommentaren. En annan metod är att ställa avkastningen på Bolagens egna kapital i relation till värderingen av det egna kapitalet. Även multiplar (t.ex. P/E-tal) kan användas för att jämföra olika bolag. Värderingen kan också baseras på hur det enskilda bolaget värderas relativt andra bolag i sin bransch.

Definition av uttryck i Ålandsbankens bolagskommentarer

(se Publiceringslista Bolagssyn)

Riskinformation

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Värdet på en investering, och den avkastning som gene­reras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Inget erbjudande eller investeringsrådgivning

Ålandsbankens kommentarer är avsedda endast som information och ska inte under några omständigheter användas eller betraktas som ett erbjudande till att sälja eller köpa värdepapper eller som råd att handla med värdepapper.

Definition av uttryck i Ålandsbankens kommentarer

Positiv = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning överstiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.
Neutral = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning är i linje med marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.
Avvaktande = Vi förväntar oss att aktiens totala avkastning understiger marknadens förväntade avkastning under kommande 6 - 12 månader.

Skribenter: Lars Söderfjell (LS), Niklas Wellfelt (NW), Stefan Olsson (SO), Eric Berglund (EB), Thomas Johansson (TJ), Kjetil Anthonisen (KA).

BolagDatumÅlandsbankens synTidigare synAktuell kurs vid publicering
(lokal valuta)
Skribent
Scandic Hotels20.2.2019PositivPositiv88,30SO
Swedbank21.2.2019AvvaktandePositiv182,05LS
SOBI21.2.2019NeutralNeutral198,00SO
AP Möller Maersk22.2.2019AvvaktandeAvvaktande8418,00SO
Hennes & Mauritz27.2.2019NeutralNeutral139,54SO
Balder28.2.2019PositivPositiv284,40TJ
ABB1.3.2019AvvaktandePositiv19,77LS
Hexagon4.3.2019PositivPositiv491,40LS
SOBI4.3.2019PositivNeutral202,40LS
Mowi4.3.2019PositivPositiv200,60LS
UPM-Kymmene4.3.2019PositivPositiv27,44LS
Boliden4.3.2019PositivPositiv252,15LS
Volvo4.3.2019PositivPositiv136,50LS
Wärtsilä4.3.2019PositivPositiv14,65LS
DNB4.3.2019PositivPositiv163,95LS
Mowi
5.3.2019PositivPositiv204,90SO
Volvo6.3.2019PositivPositiv137,90SO
NCAB7.3.2019PositivIngen109,00KA
Wärtsilä8.3.2019PositivPositiv14,02LS
DNB12.3.2019PositivPositiv158,75LS
Boliden13.3.2019PositivPositiv242,20LS
Knowit13.3.2019PositivPositiv188,00TJ
MTG13.3.2019AvvaktandeIngen332,40SO
Hexagon14.3.2019PositivPositiv472,70LS
Swedbank15.3.2019AvvaktandeAvvaktande176,15SO
Hemfosa15.3.2019PositivIngen82,35KA
Kojamo15.3.2019PositivIngen9,84KA
Dustin19.3.2019PositivPositiv85,40TJ
Husqvarna20.3.2019PositivPositiv74,40SO
Elisa21.3.2019AvvaktandeAvvaktande40,39SO
DNA21.3.2019AvvaktandeAvvaktande19,28SO
Telia Company21.3.2019NeutralNeutral42,79SO
Tele221.3.2019PositivPositiv128,85SO
Telenor21.3.2019PositivPositiv178,70SO
DNA22.3.2019AvvaktandeAvvaktande19,60SO
Swedbank25.3.2019AvvaktandeAvvaktande176,20TJ
Balder26.3.2019PositivPositiv289,60Tj
Telia Company27.3.2019NeutralNeutral41,93SO
Electrolux28.3.2019AvvaktandeAvvaktande230,40LS
SKF29.3.2019PositivPositiv157,90SO
Hennes & Mauritz1.4.2019PositivNeutral155,00SO
Sandvik5.4.2019PositivPositiv161,15SO
ICA Gruppen9.4.2019AvvaktandeAvvaktande364,80SO
Telenor10.4.2019PositivPositiv171,55SO
Dustin11.4.2019PositivPositiv87,50TJ
DNA11.4.2019AvvaktandeAvvaktande21,30SO
Ericsson18.4.2019AvvaktandeAvvaktande94,00LS
Handelsbanken18.4.2019AvvaktandeAvvaktande103,15LS
ABB18.4.2019NeutralAvvaktande21,04SO
Elisa18.4.2019AvvaktandeAvvaktande38,00SO
Sandvik23.4.2019PositivPositiv175,75LS
Volvo25.4.2019PositivPositiv152,00LS
Alfa Laval25.4.2019PositivPositiv224,80LS
Investor25.4.2019PositivPositiv437,00LS
Castellum25.4.2019NeutralIngen176,35TJ
Husqvarna25.4.2019PositivPositiv88,94SO
SOBI26.4.2019PositivPositiv182,65EB
Metso26.4.2019PositivPositiv34,46EB
Wärtsilä26.4.2019PositivPositiv14,72TJ
Atlas Copco26.4.2019PositivPositiv300,00LS
Essity26.4.2019PositivPositiv278,60LS
Swedbank26.4.2019AvvaktandeAvvaktande152,35LS
SKF26.4.2019NeutralNeutral174,05LS
Assa Abloy26.4.2019AvvaktandeAvvaktande206,80LS
Kone26.4.2019AvvaktandeAvvaktande49,85LS
Huhtamäki26.4.2019NeutralNeutral36,03LS
Kesko26.4.2019AvvaktandeAvvaktande48,74LS
Orion26.4.2019AvvaktandeAvvaktande29,93LS
SSAB26.4.2019NeutralNeutral31,97LS
Tieto26.4.2019AvvaktandeAvvaktande27,50LS
Nokia26.4.2019NeutralNeutral4,70SO
Stora Enso26.4.2019PositivPositiv11,85SO
Telia Company26.4.2019NeutralNeutral40,80SO
Intrum29.4.2019PositivPositiv259,70EB
Dometic29.4.2019PositivPositiv82,22LS
UPM-Kymmene29.4.2019PositivPositiv25,87SO
Autoliv29.4.2019AvvaktandeAvvaktande778,00SO
Skanska29.4.2019NeutralNeutral169,60SO
Knowit29.4.2019PositivPositiv220,00TJ
Nordea2.5.2019NeutralNeutral7,21LS
SEB2.5.2019PositivNeutral90,62LS
Danske Bank2.5.2019PositivPositiv119,40LS
Telenor2.5.2019PositivPositiv173,20SO
Novo Nordisk6.5.2019PositivPositiv317,35LS
Securitas7.5.2019PositivPositiv164,00TJ
Equinor7.5.2019PositivPositiv186,85SO
Hexagon8.5.2019PositivPositiv481,30SO
Sampo9.5.2019PositivPositiv39,69SO
Nokian Renkaat9.5.2019PositivPositiv27,40SO
Balder10.5.2019PositivPositiv303,60TJ
Hemfosa10.5.2019PositivPositiv82,50TJ
Knowit14.5.2019PositivPositiv209,00SO
Bouvet14.5.2019PositivIngen287,00SO
HiQ14.5.2019PositivAvvaktande49,60SO
SOBI16.5.2019PositivPositiv170,75EB
Dometic17.5.2019PositivPositiv87,58LS
Husqvarna20.5.2019PositivPositiv85,44TJ
ISS21.5.2019PositivIngen213,40EB
Sandvik23.5.2019PositivPositiv160,45LS
Essity24.5.2019PositivPositiv284,80LS
ISS28.5.2019PositivPositiv196,40LS
Dometic29.5.2019PositivPositiv89,32SO
Wärtsilä29.5.2019PositivPositiv13,63EB
Boliden29.5.2019PositivPositiv222,05LS
Epiroc29.5.2019AvvaktandeIngen93,56LS
Volvo3.6.2019PositivPositiv132,75SO
Intrum5.6.2019PositivPositiv237,20EB
Boliden7.6.2019PositivPositiv219,95LS
Clas Ohlson10.6.2019PositivIngen90,65SO

Novo Nordisk  12.06.2019PositivPositiv340,65SO
SOBI
13.6.2019PositivPositiv177,5EB
Hennes & Mauritz
13.6.2019PositivPositiv152,68SO
UPM-Kymmene 14.06.2019PositivPositiv23,5SO
Stora Enso 14.06.2019PositivPositiv9,61SO
SCA 14.6.2019PositivPositiv74,6SO
Volvo 19.6.2019PositivPositiv144,55LS
Knowit 20.6.2019PositivPositiv213SO
Bouvet 20.6.2019PositivIngen294SO
Electrolux 24.6.2019PositivPositiv239,9TJ
Kojamo 25.06.2019NeutralPositiv13,14KA
Kesko 26.06.2019NeutralAvvaktande48,16SO
Hennes & Mauritz 28.6.2019PositivPositiv165SO
Tele2 1.7.2019PositivPositiv135,5SO
Stora Enso 2.7.2019PositivPositiv10,65TJ
DNB 3.7.2019PositivPositiv161,8LS
SEB 3.7.2019PositivPositiv88,56LS
Wärtsilä 4.7.2019PositivPositiv12,51LS
Dustin 4.7.2019PositivPositiv82,8SO
Hexagon8.7.2019AvvaktandePositiv460,9LS
Danske Bank 9.7.2019PositivPositiv104,2LS
DNB 12.7.2019PositivPositiv162,3LS
Alfa Laval12.7.2019PositivPositiv199,15LS
Wärtsilä12.7.2019PositivPositiv12,01LS
Volvo12.7.2019PositivPositiv143,9LS
ABB12.7.2019AvvaktandeAvvaktande175,3LS
Assa Abloy12.7.2019AvvaktandeAvvaktande208,7LS
Kone12.7.2019PositivPositiv50,22LS
JM 15.07.2019PositivIngen261,9LS
SEB 15.7.2019PositivPositiv94,44LS
Atlas Copco 16.7.2019NeutralPositiv285,4LS
Knowit16.7.2019NeutralPositiv192,8TJ
Axfood16.7.2019NeutralIngen198,2LS
Husqvarna17.7.2019PositivPositiv79,21LS
Telenor17.7.2019PositivPositiv174,4LS
Hemfosa17.7.2019PositivPositiv88,6TJ
Wärtsilä 19.7.2019AvvaktandePositiv10,93LS
Intrum19.7.2019PositivPositiv264,4TJ
Volvo19.7.2019PositivPositiv142,65LS
Electrolux19.7.2019PositivPositiv233,2LS
Essity19.7.2019PositivPositiv270,7TJ
Kone19.7.2019AvvaktandeAvvaktande51,12LS
Nordea19.7.2019AvvaktandeNeutral6,19LS
Boliden22.7.2019PositivPositiv215,7LS
Stora Enso22.7.2019PositivPositiv9,5TJ
Autoliv22.7.2019NeutralNeutral680LS
Huhtamäki22.7.2019NeutralNeutral35,76TJ
Kinnevik22.7.2019NeutralIngen242,2TJ

Detta kan även intressera dig