19 jun 2023
Juridik

Aktieägaravtal – för dig som driver aktiebolag tillsammans med andra

Employer branding alandsbanken man kvinna kontor

Vi har många entreprenörer på vår fina ö.

Denna framåtanda och driv har föranlett att många ålänningar äger aktiebolag, antingen själva eller tillsammans med andra. Att äga ett bolag tillsammans med andra kan vara roligt och utvecklande. Ibland kan det även vara nödvändigt för att få hjälp med det dagliga arbetet och kanske också för att få kapitalinvesteringar till bolaget.

Självklart finns det utmaningar med att äga och driva bolag tillsammans med andra. Alla kanske inte tänker likadant i alla frågor och meningsskiljaktigheter om hur bolaget skall drivas kan uppstå.

Så länge alla aktieägare är överens är det få som tänker på vad som händer ifall det uppstår samarbetsproblem i framtiden. Men hur blir det ifall meningsskiljaktigheter mellan delägarna uppstår eller ifall någon vill lämna bolaget?

För att på förhand komma överens om hur detta skall hanteras kan aktieägarna i bolaget upprätta ett aktieägaravtal. I ett aktieägaravtal kan man komma överens om hur bolaget ska skötas på daglig basis, samt på förhand reglera hur specifika situationer skall hanteras.

Vad kan man tänkas vilja reglera då?

Till exempel kan priset på aktierna vara en knäckfråga när en delägare vill lämna bolaget. Den som vill lämna och sälja sina aktier tycker ofta att aktierna har ett högt värde. De som blir kvar i bolaget är sällan lika ivriga att betala ett högt pris för att köpa ut sin partner. I ett aktieägaravtal kan det på förhand slås fast hur priset skall bestämmas. På så sätt undviks onödiga strider mellan aktieägarna och bolaget kan drivas vidare av de kvarvarande ägarna.

Andra frågor som kan vara värda att tänka på är vad som händer om en delägare avlider eller skiljer sig. Du kan hamna på att äga ditt bolag tillsammans med din kompanjons före detta make/maka eller dennes arvingar. Det kan vara problematiskt av flera orsaker då dessa kanske inte har vare sig kunskap eller intresse av att driva bolaget vidare och dessutom kanske du har svårt att samarbeta med de nya delägarna.

En annan fråga kan vara om en delägare av någon orsak inte kan eller vill jobba aktivt i bolaget under en tid. Hur vill ni som delägare att detta skall lösas så att bolagets drift inte blir mer påverkad än nödvändigt?

När du skrivit ditt aktieägaravtal kan du känna dig lugn med att alla delägare följer samma regler. Ni kommer att ha pratat igenom framtida planer för bolaget och du kommer att veta vad som händer ifall meningsskiljaktigheter eller andra knepiga situationer uppstår i framtiden. Med ett sådant avtal kan ni se till att en delägares svårigheter påverkar bolagets värde och fortsatta verksamhet så lite som möjligt. Ett aktieägaravtal kan med andra ord möjliggöra att du kan fokusera på ditt bolags huvudsakliga verksamhet. Låt små gropar på vägen passera så smidigt som möjligt och försäkra er om att ni tryggar varandra genom att möjliggöra att ett avslut går lika smidigt som när bolaget från första början startades. Låt er dröm och ert engagemang fortsätta vara en glädjande resa för alla inblandade oberoende av de hinder som kan uppstå längs vägen.

Kontakta oss

Juridiska avdelningen
juridik@alandsbanken.ax
telefon 018 291 984

Läs mer om oss:
https://www.alandsbanken.ax/juridik

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken