11 mar 2020
Åland

Ålands Golfklubb

Alandsbanken alands golfklubb

Redan innan Ålands Golfklubb hade prisats som landets bästa 36-hålsanläggning samt Finlands trivsammaste bana fattade medlemmarna beslutet att fortsätta utveckla sin älskade klubb genom att förnya kronjuvelen i sin verksamhet, Slottsbanan. Satsningen utgör en av de största landbaserade åländska turisminvesteringarna på flera år. Dumdristigt, vågat eller rentav briljant?

Upp till bevis för FInlands bästa golfklubb

Vi träffar klubbdirektör Åsa Nordström ute på Ålands Golfklubb en vacker morgon i slutet av september. Höstsolens svagt värmande strålar lyser över morgondimman som ligger över de tidigare kungliga jaktmarkerna som hörde till Kastelholms slott. En morgon som den här är det lätt att förstå tjusningen i en promenad över de grästäckta vidderna.

– Efter flera år av långsam stagnation kände vi inom klubben att det var dags att göra en större förnyelse. Trots flera nationella utmärkelser och många uppskattande ord från våra återkommande gäster kom allt oftare kommentarer om att Slottsbanans skick kunde vara bättre. I sammanhanget bör ändå nämnas att de tidigaste delarna av banan är från 1983, säger Åsa.

Renovering eller ombyggnad?

Grundtanken med ombyggnaden av Slottsbanan var att renovera greenområdena, som var i störst behov av förnyelse. I diskussioner med olika golfbanearkitekter kom man snart fram till att kostnaden för att göra en mer övergripande förnyelse inte var avsevärt högre än att bara renovera greenområdena.

Ett samarbete inleddes med den danske arkitekten Philip Spogárd som med sin stora erfarenhet snabbt övertygade klubbens medlemmar att Slottsbanan skulle kunna bli en helt ny upplevelse i internationell toppklass genom förhållandevis små ändringar och tillägg.

– Golfbanearkitekten Philips övertygelse är att banan inom något år efter den omfattande ombyggnaden ska kunna rankas bland Europas 25 bästa banor, något vi i allt högre grad börjar tro på i takt med att den nya banan växer fram, säger Åsa. Bara en så enkel sak som att Slottssundet efter ombyggnaden är synligt från i princip alla Slottsbanans 18 hål och att sju av hålen har direkt anslutning till vattnet är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg.

Klubbdirektör Åsa Nordström vid Ålands Golfklubb

Stor uppslutning

Beslutet att satsa närmare 2,5 miljoner euro på ombyggnaden av Slottsbanan fattades med stor enighet på ett extra medlemsmöte sommaren 2017. Att det fanns stort stöd för projektet även utanför klubben märktes då det var dags att knyta till sig partners för projektet. Joakim Isaksson, klubbens projektledare för ombyggnaden, berättar:

– Innan ombyggnadsbeslutet fattades hade vi redan knutit upp ett antal nyckelpartners för att säkerställa projektgenomförandet. Under resan har vi lyckats hitta långsiktiga samarbeten med allt från privatpersoner till stora företag. Givetvis finns det också ett stort stöd och förväntan från de åländska researrangörerna.

Listan över viktiga partners kan göras lång, men några som Joakim anser att förtjänar ett extra omnämnande är Berit Sirén och Sverker Sirén samt finansmannen Anders Wiklöf, tillika en av Ålandsbankens huvudägare. Nyckelsponsorerna har även påverkat namngivningen av de olika slingorna på den ombyggda banan.

Viktig signal till samhället

Tanken på att ombyggnaden av golfbanan också kan sända en viktig signal till det omgivande samhället är något som Johnny Rosenholm, avdelningschef för Ålandsbankens företagsavdelning, lyfter fram:

– En följd av Ålands Golfklubbs vilja och mod att investera kan bli att andra entreprenörer vågar satsa på idéer som kompletterar verksamheten kring anläggningen. Samtidigt utvecklar landskapet hela området kring Kastelholm vilket leder till att hela besöksnäringen får ett uppsving. En annan tänkbar följd är ökadesysselsättningsnivåer och framtidstro i samhället. Av den här orsaken har Ålandsbanken valt att gå med som en av projektets nyckelpartners, säger Johnny.

Förändrat kundbeteende

Johnny tror att den förnyade banan kan attrahera nya besökargrupper till Åland. Trenden med att semestra i närregionerna talar också till Ålands fördel och resan till och från Åland utgör den extra guldkanten på golfresan.

Golfsporten ger också ett mervärde för ålänningarna i form av en hälsofrämande aktivitet och en bra möjlighet för idrottsintresserade ungdomar att komma in i golfsporten. Just ungdomsverksamheten är något som Ålands Golfklubb satsar på; tröskeln för juniorer att börja spela golf ska vara låg.

Hållbarhet tema

Hållbarhetstanken har integrerats allt tydligare i verksamheten under de senaste åren. Ett större hållbarhetsarbete, med målet att verksamheten ska godkännas enligt normen Geo Certified, har initierats parallellt med ombyggnadsprojektet: – Förutom att det är väldigt tillfredsställande att jobba med miljöfrågor så ser vi att många hållbarhetsinsatser kan ge kostnadsbesparande åtgärder. Exempelvis förväntas den ombyggda banans greenområden fordra avsevärt mindre bevattning och valet av en ny grässort kan minska behovet av gödsling med cirka 50 %, berättar klubbdirektör Åsa.

Upp till bevis

Flera förberedelser för nylanseringen har redan gjorts, exempelvis har klubbens byggnader under sommaren fått en helt ny profil. Inför säsongen inleddes också ett samarbete med den kända åländska kocken Michael Björklund som öppnade golfrestaurangen i ny regi.

När Slottsbanan nyöppnas mitt i sommaren i år planeras flera större evenemang för att presentera den nya banan för golfpubliken. Och då är det upp till bevis: Förväntningarna är stora men visst blir det här satsningen som sätter ny fart på det åländska golfundret!

Finansiering med EIF-garanti

Ålands Golfklubbs samarbete med Ålandsbanken har möjliggjort ett finansieringsupplägg med EIF-garanti. EIF, Europeiska investeringsfonden, är en del av Europeiska investerings-banken och målet med verksamheten är att stödja EU:s små och medelstora företag att lättare få tillgång till finansiering.

Garantiprogrammen underlättar för företag som vill utveckla och förnya sin verksamhet, och de gäller för både nystartade och befintliga företag.

Ålandsbanken erbjuder en fömånligare totalränta på sin finansiering tack vare EIF-garantin.

Läs mera om EIF på Ålandsbankens webbplats.

Text: Björn Wennström, foto: Viktor Fremling, David Lundberg

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2019
publicerad 11.03.2020

Om Ålands Golfklubb

  • Startår: 1983
  • Banor: Slottsbanan (18 hål), Kungsbanan (18 hål) och Prinsessan (6 hål)
  • Ort: Kastelholm på centrala Åland
  • Medlemmar: Cirka 850 som årligen spelar cirka 15 000 golfrundor
  • Besökare: 7 500 årliga gäster som spelar cirka 17 500 greenfeerundor
  • Bakgrund: Redan i mitten av 1970-talet bildade ett sällskap golfentusiaster Ålands Golfklubb r.f. Men det dröjde ända till början av åttiotalet innan beslut fattades att bygga den första bansträckningen i Kastelholm. De första nio hålen stod klara 1983 och ytterligare nio hål var klara 1988, vilket innebär att Åland hade fått sin första fullskaliga 18-hålsbana som senare fick namnet Slottsbanan. År 1993 stod ytterligare nio hål klara. År 1997 hade en helt ny 18-hålsbana färdigställts och i det här skedet fick de två banorna namnen Slottsbanan och Kungs-banan. De två 18-hålsbanorna har ritats av arkitekten Jan Sederholm.
  • Aktuellt: Ålands Golfklubb utsågs år 2017 till Finlands bästa 36-hålsanläggning av de finska tidningarna Golf Digest, Golflehti samt den digitala golftjänsten Golfpiste. Utöver detta premierades klubben som Finlands trivsammaste golfbana. Framgångarna till trots fanns behov av att ytterligare vässa sig i den tuffa konkurrensen, något som ledde till beslutet att bygga om den ursprungliga banan, Slottsbanan. Den nya banan beräknas stå klar i juli 2020.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!