10 jan 2020
Åland

Berättelsen om väggen

Alandsbanken vaggen

Först var bilden bara en väggmålning i personalens fikarum. Men snart blev målningen en av hörnstenarna i berättelsen om bankens engagemang i det åländska samhället.

En gemensam väg på fikarummets vägg

Ålandschefen Mikael Mörn plockar ut sina tre favoriter ur kollaget:

I slutet av 2016 skulle vi ha en planeringsdag med temat Ålandsbanken i samhället. En fråga vi funderade kring var hur vi skulle sammanfatta och beskriva hur stolta vi är över vårt samhällsengagemang. Det sträcker ju sig ända till 1950-talet, vårt äldsta samarbete är med Ålands kulturstiftelse och det årliga litteraturpriset. Men jag känner att vi inte har varit tillräckligt bra på att berätta om allt vi gör.

Först funderade vi på en digital lösning, men jag ville ha något mer konkret, en bild som vi alla kunde samlas kring. Jag insåg att vi hade en perfekt vägg i vårt fikarum och den väggen blev bildens hem. Sedan har bilden använts på olika ställen, bland annat har Peter använt den på vår bolagsstämma och den har i år också fått komma med som storbild på vår turné i kommunerna.

Idén är att alla anställda på banken kan berätta sin egen story utifrån de olika delarna. De områden du är mest engagerad i är du också bäst på att berätta om.

För egen del brukar jag tala om tre av bilderna i kollaget. Jag börjar oftast med bankens export av finansiella tjänster: vi lånar pengar till svenskar och fastlänningar,
vi tar emot depositioner och vi förvaltar deras kapital. Till det ska vi lägga Crosskeys it-försäljning utanför Åland. Det ger oss fyra helheter som kunder utanför Åland varje år betalar över 105 miljoner euro för.

Vårt bidrag till sysselsättningen blir den naturliga fortsättningen på min berättelse. Vi står för över 450 arbetsplatser på Åland, vilket gör oss till den näst största privata arbetsgivaren efter Viking Line. Vilket i sin tur betyder att drygt tre procent av de åländska hushållen får sin utkomst från koncernen Ålandsbanken. Lägg till det att vi har närmare 4 500 aktieägare på Åland som lyfter dividend.

Vad gäller den tredje bilden är jag alltid kluven mellan vårt miljöengagemang och våra samarbeten inom kultur och idrott. Bägge berättelserna är så viktiga. Genom att stöda kultur och idrott är vi med och skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Sedan tycker jag att våra satsningar på miljöfrågor passar så jättebra in i hållbarhetsagendan för hela Åland.

Med väggen vill vi illustrera att Åland är vår fasta punkt, vårt hem. Och vi ser det som otroligt viktigt att Åland är ett levande samhälle som folk vill stanna kvar i, vill flytta till och återvända till.


Text: Joakim Enegren, Illustration: Kjell Ström

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2019
(publicerad 10.01.2020)

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!