29 jun 2021
Åland

Därför är det bra att spara i fonder

Cilla och hans spara i fonder

Cilla Carlsson

Investeringsrådgivare

Hans Christensen

Investeringsrådgivare

Eftersom räntorna är rekordlåga är det ett bra alternativ att ha ett långsiktigt sparande i fonder eller aktier. Och för dem som varken kan eller vill lägga massor med tid på att skaffa sig kunskap om och hålla koll på enskilda aktier är Ålandsbankens utbud av fonder ett bra alternativ.

Det finns ett i det närmaste oändligt antal sätt att placera sina sparpengar på, men fonder är antagligen den enda placeringsformen som generellt sett brukar passa de flesta. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du kan lägga undan varje månad eller hur mycket du kan om placeringar, – fonder är ett bra sätt att få pengarna att växa på sikt.

– Vi brukar ha som riktmärke att ha minst två månadslöner på sparkontot, men för resten av ditt sparande är det bra att placera långsiktigt. Ränteläget är sådant just nu att du får låg avkastning eller ingen alls på att bara ha pengarna på kontot. Det är genom att investera, till exempel genom att spara i fonder, som du kan få pengarna att växa, säger Cilla Carlsson på Ålandsbanken.

Intresset för att spara och placera har ökat i samband med pandemin, vilket hänger ihop med flera olika saker. Dels har många fått ökade möjligheter att spara i och med att det inte funnits resor och annat att lägga pengarna på, dels sporras många att placera sina pengar i takt med att de flesta fonder stigit rejält i värde.

– Men den viktigaste anledningen till att allt fler köper fonder är att de inser hur viktigt det är att spara för framtiden. Det är skönt att ha ett långsiktigt sparande som kan skapa buffert om du en dag blir permitterad, arbetslös eller när du går i pension, säger Hans Christensen på Ålandsbanken.

Finns inga dumma frågor

Det finns fortfarande de som drar sig för att spara i fonder. Det kan handla om att de är osäkra på om det verkligen lönar sig att spara i fonder, hur länge pengarna är låsta, hur mycket pengarna kan förlora i värde och vilka fonder man ska satsa på.

– Här är budskapet att det verkligen inte finns några dumma frågor och att det finns fonder som passar alla, oavsett om vi pratar om möjligheten att kunna ta ut pengarna snabbt eller hur stora risker du vill ta. Vi kan hjälpa alla att komma igång med ett fondsparande och att hitta de alternativ som passar dem bäst, säger Hans.

Det skulle vara bra om den som har möjlighet sparade långsiktigt i fonder. Det är fullt normalt att det under i synnerhet vissa skeden i livet helt enkelt inte går att spara eftersom alla pengar måste läggas på rent livsnödvändiga saker.

– Vad som blir över efter att de nödvändiga utgifterna är betalda och hur mycket man kan lägga på ett långsiktigt sparande skiljer sig från person till person. Jag brukar inte prata om hur många procent av lönen man “bör” spara, utan prata med kunderna för att se om det kanske finns utrymme i budgeten för att spara, säger Cilla.

Att spara i fonder kan ha vissa fördelar jämfört med de flesta andra placeringsformer, oavsett hur stor din plånbok eller dina förkunskaper är. Fonder lämpar sig till exempel väldigt bra för ett regelbundet månadssparande, vilket är ett av de bästa sätten att undvika det vanliga misstaget att köpa dyrt och sälja billigt.

– Aktiemarknaden är speciell på det sättet att när priserna går upp vill många köpa och när priserna faller vill man sälja, det vill säga precis tvärtom mot alla andra saker. Tyvärr gör det här att många köper in sig i en fond eller en aktie när börsen är nära toppen och när kurserna sedan faller blir man rädd och säljer. Gör man så går det inte att få pengarna att växa. Det är viktigare att börja spara än den rätta tajmingen. Ett enkelt sätt att undvika det här misstaget är att spara ett fast belopp varje månad i fonder där specialister optimerar bästa tiden för köp och sälj, säger Hans.

Det går avgifterna till

När du sparar i en fond betalar du en avgift för att ett team av specialister ska använda sin kunskap till att hitta bra bolag att investera i, hela tiden hålla koll och se till att dina pengar placeras på bästa möjliga sätt.

– Om du äger aktier i stället för en fond så behöver du själv engagera dig och fatta beslut men om du äger en fond så sköts besluten av förvaltaren. Alla vill inte lägga ner den tid som behövs för att läsa på fakta inför investeringar direkt i aktier. I fonder får man diversifiering genom att man sprider risken på flera tillgångar också med mindre investering, säger Cilla.

Att det både ligger stora kunskaper, mycket och lite tur i arbetet bakom att förvalta en fond är fonden Ålandsbanken Nordiska Småbolag ett bra exempel på. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument i små och medelstora nordiska kvalitetsbolag. Fonden lanserades i maj 2020 och på mindre än ett år har fonden gått upp mer än 100 procent genom att satsa på i första hand svenska och norska småbolag, till exempel norska Zaptec som gör smarta laddsystem för elbilar.

– Fonden har gått otroligt bra hittills sedan starten och vi är väldigt glada över att vi kan erbjuda den åt våra kunder. säger Cilla.

Visst har det varit roligt att ha kunder som fick den Nordiska Småbolagsfonden som långsiktigt placeringsråd för ett år sedan, avslutar Hans

Checklista för fondsparande:

v Kan jag lägga undan 50 euro i månaden?
v Vill jag spara enkelt och kostnadseffektivt?
v Vill jag ha snabb tillgång till mina pengar, trots att jag sparar på längre sikt?
v Önskar jag ett sparalternativ där jag själv kan välja risknivå och placeringstid?

Om du svarat JA på frågorna, då är det hög tid att börja tänka på att fondspara regelbundet!

Vilken fond ska jag välja?
För långsiktigt regelbundet fondsparande lönar det sig att placera i flera olika fondtyper för att sprida riskerna med ditt sparande.

Aktiefonder
Sparar du på lång sikt är aktiefonder att föredra, till exempel för att utöka din framtida pension eller för att spara barnbidraget så att medlen kan användas efter 18-årsdagen.

Kapitalförvaltningsfonder
Kapitalförvaltningsfonder (blandfonder) är att föredra om du strävar efter säkerhet i svaga marknadslägen. Fördelen med en kapitalförvaltningsfond är att fonderna kan höja eller sänka andelen aktieplaceringar, beroende på marknadsläget.

Räntefonder
Vi har ett flertal prisbelönta räntefonder, och bland dem även vår första Svanenmärkta fond, Ålandsbanken Green Bond ESG.

Specialplaceringsfonder
Med dagens ränteläge och den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är det viktigt att hitta även andra placeringsalternativ för att få en diversifierad portfölj. Ålandsbankens specialplaceringsfonder är alternativa investeringsfonder som investerar i olika typer av bostäder, fastigheter och vindkraft. Fastigheter är överlag en lämplig investering för investerare med lång placeringshorisont.

Ansvarsfulla investeringar
Hos Ålandsbanken är det enkelt att agera ansvarsfullt även när det gäller fondsparande. Vi följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och erbjuder även Svanenmärkta fonder. Det ska vara lätt att göra hållbara val i vardagen - även när det gäller ditt sparande.

* Denna annons är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Fonderna som nämns förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Artikeln publicerades först i Ålands Handel nr 2, 2021

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!