22 jan 2020
Åland

Östersjöprojektet 2020

Alandsbanken ostersjoprojektet 2020

Ålandsbanken har finansierat projekt som främjar läget i Östersjön genom Östersjöprojektet sedan år 2014. Finansiering delas ut i fem olika kategorier, och till exempel företag, stiftelser och forskningsprojekt som syftar till konkreta resultat kan ansöka om finansiering.

Tron på den enskilda individens möjlighet att rädda Östersjön återspeglas i Östersjöprojektets ansökningar

Östersjöprojektets ansökningstid var öppen från maj till september och projektet mottog i år sammanlagt 95 ansökningar, vars mål är att förbättra Östersjöns tillstånd. Ansökningskategorierna bestod av digitala innovationer, konkreta kilogram, projekt som engagerar, lokala vattenskyddsprojekt samt barn och ungas projekt.

Hållbar konsumtion blev ett av de mest centrala teman bland årets ansökningar.

Sammantaget fanns det dock en bred skara av tillämpningar och lösningar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Ansökningarna återspeglade starkt tron på den enskilda
individens makt och möjlighet för att påverka Östersjöns tillstånd och många projekt relaterade till miljöfostran och ökning av medvetenheten. Många ansökningar handlade om plastavfall och återvinning. Därtill inkom även flera ansökningar kring övergödningen av Östersjön samt därtill hörande algblomning. Flest ansökningar fick kategorin projekt som engagerar, som även under årens lopp samlat flest ansökningar. En jury som består av flera miljöexperter går igenom ansökningarna och de projekt som beviljas finansiering tillkännages under våren.

Ifjol delade Ålandsbankens Östersjöprojekt ut sammanlagt 300 000 euro i finansiering, och under årens lopp har Ålandsbanken understött olika miljöprojekt med nästan 2 300 000 euro. I år finns det en rekordstor summa, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

– Människors agerande påverkar Östersjöns tillstånd på både gott och ont, och vi vill uppmuntra alla att delta i bevarandearbetet. Bara genom samarbete kan vi åstadkomma en bestående förändring, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Text: Jenny Ruda, foto: Adobe Stock

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2019
publicerad 22.01.2020

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!