04 maj 2020
Åland

Sparande och placeringar

Alandsbanken sparande och placeringar

Lars Söderfjell

Ålandsbanken Fondbolag Ab Aktiechef

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Fondbolag Ab Gruppchef räntefonder

Den pågående Covid-19-krisen är i grunden inte orsakad av penning-, ränte- eller aktiemarknaden. På marknaden fanns inga bubblor, det vill säga överdriven eller ogrundad uppgång av tillgångsvärden.

Vad beror marknadsreaktionerna på?

Marknaderna har inte varit ansvarslösa och det har heller inte funnits några oegentligheter eller missbruk av regler, såsom i finanskrisen för drygt tio år sedan. Gungningen på marknaden, aktiekursernas och -fondernas samt räntetillgångsklassernas kraftiga nedgång beror endast på de åtgärder som enskilda länder gjort för att bromsa virusets spridning och för att förhindra att människor insjuknar. När man sedan lättar upp dessa begränsningar och nedstängningar av ekonomier, kommer de nedåtgående spiralerna att brytas och man får återigen möjligheten att återgå till uppgång.

När kommer marknadsläget att normaliseras?

Situationen försvåras av att ingen med säkerhet kan säga när det kommer att hända. Möjligheten att återgå till det normala uppstår när man hittat en medicin eller vaccin mot viruset, eller när man uppnått en tillräcklig flockimmunitet. Fram tills dess kommer vi fortsättningsvis att se gungningar på marknaden, även om de troligtvis inte kommer att vara lika stora som i mars 2020. Oron på marknaderna lär fortsätta ett tag till. Det positiva är att man redan nu kan se tecken på stabilisering och korrigeringar av förra månadens överslag. Aktie- och räntefonderna är framåtblickade och påbörjar redan prissättningen för tiden efter krisen.

Vad borde en månadssparare göra nu?

Rätt tajming på marknaden, alltså att hitta den bästa tidpunkten för handel, är en omöjlig uppgift för den enskilda spararen. Kortsiktiga marknadsrörelser innehåller så mycket osäkerhet att de är omöjliga att kontrollera. Den största fördelen med regelbundet månadssparande är att spararen är med både under marknadens upp- och nedgångar. På lång sikt uppnår man därmed det bästa möjliga resultatet med tanke på förhållandet mellan risk och avkastning. Den långsiktiga månadsspararen omvandlar så de kortsiktiga kursändringarna till möjligheter på lång sikt. Riskspridning är ett av få så kallade gratisluncher som marknader erbjuder spararen. Riskspridningen kan göras såväl över tid som geografiskt eller branschspecifikt.

Några tips till spararen och placeraren:

1. Marknaderna förhastar sig – du behöver inte göra det.
2. Regelbundenhet, långsiktighet och tålamod – dessa belönar placeraren.
3. Riskspridning lönar sig – en väl diversifierad placering minskar påverkan av marknadsrisker.
4. Diversifiering över tid säkerställer att du är med i både upp- och nedgångar – på marknaden följs en nedgång alltid av en uppgång.
5. Ränta på ränta-fenomenet – ränta räknas förutom på det ursprungliga kapitalet, även på ränta som genererats under föregående period. Albert Einstein kallade det för världens åttonde underverk och menade att den som förstår innebörden av fenomenet får avkastning, den som inte gör det, får betala. Effekten förstärks ju längre tid man låter fenomenet påverka.

Följden av allt det här blir, att det alltid är bra läge att börja spara och placera långsiktigt.

Lars Söderfjell, Aktiechef
Jyri Suonpää, Gruppchef Räntefonder
Ålandsbanken Fondbolag Ab
04-05-2020

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!