22 jun 2021
Åland

Vårt hållbarhetsarbete

Marhallan ostersjon klippor fyr hav kvinna

Efter flera år av satsningar på hållbarhetsfrågor och ansvarsfullhet har Ålandsbanken bestämt sig för nästa utmaning: hela koncernen ska bli klimatneutral. – Min magkänsla är att vi kommer att lyckas, säger Tove Erikslund som är administrativ chef på banken.

Högt ställda mål skrämmer inte – Ålandsbanken ska bli klimatneutral

Blickar vi först en smula bakåt ser vi att bankens väg mot klimatneutralitet har varit snudd på spikrak. Sedan Miljökontot, nuförtiden Östersjökontot, lanserades 1997 har man steg för steg närmat sig målet att bli en klimatneutral bank.

Ser du själv Östersjökontot som startpunkten för ert hållbarhetsengagemang, Tove Erikslund?

– Ja, när kontot presenterades var det resultatet av att banken hade medarbetare som var mycket engagerade i miljöfrågor. Vår roll i det åländska samhället har alltid varit ansvarsbärarens roll. Därför ser jag att just ansvarsfullhet har varit en utmärkt grogrund för vårt hållbarhetsarbete i koncernen.

Tove Erikslund
Tove Erikslund

Ni har hunnit ta fram allt från Östersjökortet till Åland Index, som allt fler företag använder. Har ni bara miljön i fokus?

– Nej, men eftersom Ålandsbankens huvudkontor är beläget mitt i Östersjön ligger till exempel Östersjöns välmående nära hjärtat. Vi ser varje dag hur dåligt havet mår. Samtidigt är miljöfrågor en del av helheten. Vi jobbar med fyra fokusområden: miljöansvar, socialt ansvar, ansvarsfull kreditgivning och ansvarsfulla investeringar. De fokusområdena ingår i de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har ställt upp. Sedan några år tillbaka är FN-målen vårt rättesnöre, alltså vår kompass mot framtiden.

Det låter en aning luddigt, kan du konkretisera?

– För oss är FN:s hållbarhetsmål och de 169 delmålen ett konkret stöd i vårt hållbarhetsarbete. Målen ger vårt arbete en struktur och långsiktighet som jag tror att både medarbetarna och kunderna uppskattar. Vi slipper lösryckta punktinsatser som riskerar att stjäla resurser och uppmärksamhet. Tack vare de globala målen kan vi göra en årlig väsentlighetsanalys som är mycket tydlig. Under 2020 borrade vi djupare i delmålen och analyserade vårt jobb utifrån dem. Sammantaget innebär det arbetet att vi nu lägger vårt krut på fyra mål som vi ser att vi verkligen kan påverka: Hållbar energi för alla, hav och marina resurser, bekämpa klimatförändringarna samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hur bygger ni upp arbetet kring väsentlighetsanalysen?

– Vi tar avstamp i de områden där vi har negativ och positiv inverkan på vår omgivning. Vi ställer upp nya målsättningar inom de olika områdena för att minska den påverkan vi har och för att kunna följa upp vårt arbete. I det arbetet har bankens intressenter självfallet en viktig roll.

Vem är i dag Ålandsbankens intressenter?

– Vi har insett att antalet intressenter växer i snabb takt och det beror på flera orsaker. Dels ökar medvetenheten och intresset för hållbarhetsfrågor, dels ökar oron över klimatförändringarna. Det här innebär att exempelvis myndigheter och medier visar ett allt större engagemang, och att vårt hållbarhetsarbete också intresserar allt flera kunder, aktieägare, leverantörer, gräsrotsorganisationer och politiker.

Har så många olika intressenter någon gemensam nämnare?

– Ja, alla förväntar sig transparens, trovärdighet och mycket mer information än för några år sedan.

Vad annat har den senaste väsentlighetsanalysen lärt er?

– Att analysera sin verksamhet ur ett globalt hållbarhetsperspektiv kan vara utmanande. Men insikten som det arbetet ger är samtidigt en viktig faktor som driver hållbarhetsfrågorna framåt. Dessutom har analysen gett oss ännu mer råg i ryggen.

På vilket sätt då?

– Väsentlighetsanalysen visar att vi har valt rätt väg och därför vågar vi nu sätta ribban ännu högre. Det betyder att vi har bestämt oss för att utöka vår beräkning av våra koldioxidutsläpp och att Ålandsbanken ska bli en klimatneutral koncern.

Det låter som ett stort jobb?

– Ifall vi började från noll skulle det vara ett enormt arbete, men nu är vi redan en god bit på väg. Därför är min magkänsla att vi kommer att lyckas.

Vad innebär det att bli en klimatneutral bank?

– Idag mäter vi våra koldioxidutsläpp utifrån pappersförbrukning, tjänsteresor och energiförbrukning. Vi är ändå medvetna om att hela koncernen genererar mera utsläpp än så. Därför ska vi under 2021 bredda själva beräkningsgrunden för våra koldioxidutsläpp. Samtidigt måste vi slå fast hur vägen till klimatneutralitet ska se ut. Det innebär att vi ska jobba med två frågor: hur vi minskar koldioxidutsläppen och hur vi bygger upp vår modell för klimatkompensation. När vi sedan står inför 2022 ska vi veta hur och när vi blir en klimatneutral bank.

Text Joakim Enegren / Foto Per Åke Henriksson

Några av våra bidrag till FN:s globala målsättningar:

Hållbar energi för alla

Vi satsar på gröna placeringsprodukter / Vi investerar i vindparker / Minst 90 procent av energiförbrukningen från förnybara källor

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ansvarsfulla krediter / Integration och mångfald / Lika lön för lika arbete / Samarbetspartner / Lokalt och globalt engagemang

Bekämpa klimatförändringarna

Hållbara investeringar / Minskat CO2-utsläpp / Åland Index

Havs och marina resurser

Östersjöprojektet

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!