Ålandsbanken Abp: Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

30 december 2019
|


Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
30.12.2019 kl. 16.30

Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen enligt vilken Wiklöf Holding Abs direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp den 27 december 2019 överskridit 10 procent.

Efter transaktionen äger Wiklöf Holding Ab direkt totalt 1 567 491 aktier vilket utgör 10,08 procent av totala antalet aktier och 8,19 procent av totala antalet röster i Ålandsbanken Abp.

Wiklöf Holding Abs ägande efter transaktionen

 

Aktier
Antal aktier
(direkt)
Antal aktier
(indirekt)
Antal rösträtter 
(direkt)
Antal rösträtter 
(indirekt)
A-aktier (FI0009000103) 514 716  

 1 189 435
10 294 320  

23 788 700
B-aktier (FI0009001127) 1 052 775 176 001 1 052 775 176 001
Totalt 1 567 491 1 365 436 11 347 095 23 964 701
         
         
Aktier % av aktierna 
(direkt)
% av aktierna 
(indirekt)
  % av rösträtterna
 (direkt)
  % av rösträtterna
 (indirekt)
A-aktier (FI0009000103) 7,95 18,37 7,95 18,37
B-aktier (FI0009001127) 11,60 1,94 11,60 1,94

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505