Hoppa till huvudinnehåll
29 dec 2014
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbankens Miljökontobonus hösten 2014 till två miljöprojekt

Mottagarna av Miljökontobonus hösten 2014 är nu utvalda. Av de ansökningar om projektbidrag som Ålandsbanken mottog har följande två projekt fått medel från Ålandsbankens Miljökonto:

Barn För Östersjön (Lapset Itämeren puolesta) får 27 805 euro för sitt projekt att ge en kanal för barn och ungdomar via vilken de har möjligheten att uttrycka sin oro om Östersjöns nedsmutsning och formulera denna oro till vuxna. Projektet består av protestaktion på nätet samt en protestmarsch i Helsingfors i maj 2015.

Miljöcertifieringsprogrammet Green Key Åland får 7 000 euro för arbetet med att erbjuda logianläggningar möjlighet att arbeta för certifiering enligt Green Key. Green Key är den största globala miljöcertifieringen i världen. 44 länder arbetar med programmet och i september 2014 finns det 2200 Green Key-belönade verksamheter runtom i världen.

Sökande Julia Korkmans barn Vera och Isak Meriläinen, 8 respektive 6 år, tog initiativ till projektet Barn För Östersjön i somras genom en insändare till Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Förhoppningen är att projektet ska göra barn mer miljömedvetna eller svara på de frågor de redan har på ett adekvat sätt och även ge dem ökad insikt i politisk beslutsfattning. Projektets första del består av en protestaktion på nätet. Alla skolor i Finland kommer att kontaktas via e-post och inbjuds delta i projektet. Eleverna uppmanas att i samråd med instruerande lärare producera inlägg i form av foton, teckningar, skrivelser, sånger och videosnuttar. Utifrån materialet barnen producerar kommer en kravlista skapas som sedan skickas till regeringen inför protestdagen. Den andra delen är en protestmarsch som äger rum i Helsingfors i maj 2015. Då kommer även material som insamlats under våren visas upp så att de barn som inte kan delta fysiskt i marschen ändå är delaktiga.

Inom Green Key Åland fungerar Agenda 21/Ålands Natur och Miljö som lokal koordinator för programmet, nationellt som en del av den finska organisationen Sällskapet för Miljöfostran i Finland och globalt som en del av den internationella takorganisationen The Foundation for Environmental Education. Åland blev våren 2014 den första delen av Finland som erbjuder logianläggningar, såsom hotell, campingplatser och stugbyar, möjlighet att arbeta för att få certifiering enligt Green Key. Målet är att sju anläggningar ska delta i Green Key-arbetet i slutet av 2015. Det långsiktiga målet är att Agenda 21/Ålands Natur och Miljö kontinuerligt kommer att erbjuda företagare möjligheten att utgående från Green Key-programmet arbeta för att få en miljöcertifiering.

Medlen till dessa donationer kommer av att Ålandsbanken genom Miljökontot har förbundit sig till att årligen donera en summa som motsvarar upp till 0,2 procent av de totala depositionerna på alla Miljökonton till ändamål som gynnar miljön. Kontots popularitet har glädjande gjort att summan ökat årligen och inför utdelningsomgången våren 2015 kommer det åter att finnas medel att dela ut. Mer information om Miljökontot och ansökan om Miljöbonus finns att läsa på Ålandsbankens webbsida. Ansök via vår webbsida www.alandsbanken.fi senast 31 mars.

Tilläggsinformation Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 (0)40 512 7505.