Hoppa till huvudinnehåll

Sponsring

När vi ser till sponsring så är det viktigt att projekt stämmer överens med vår företagsfilosofi och ger ömsesidig nytta för både oss och vår sponsorpartner. Om du tror att våra organisationer tillsammans kan samarbeta och skapa affärsnytta, genom att stöda sport, kultur, miljö- eller andra projekt är du välkommen att fylla i en ansökan om sponsring. Ansökningarna behandlas tre gånger per år.

Sponsringspolicy Åland

1. Allmänt

 • Ålandsbanken skapar en positiv och synlig bild av koncernen och dess verksamhet

 • Ålandsbanken strävar till att endast sponsra föreningar/evenemang i form av samarbete som gynnar både banken och den andra parten

 • Ålandsbanken söker själv aktivt samarbete med föreningar/evenemang som på ett tydligt sätt stärker bankens positiva bild på den åländska marknaden

 • Ålandsbanken satsar på politiskt och religiöst obunden verksamhet

 • Ålandsbanken understöder verksamhet med anti-drogpolicy

 • Ålandsbanken understöder endast undantagsvis en och samma sak år efter år

2. Sport

 • Ålandsbanken stöder i första hand takorganisationer och ungdomsverksamhet

 • Ålandsbanken understöder endast undantagsvis enskilda sportutövare

3. Kultur

 • Ålandsbanken stöder intressanta, allmännyttiga och utvecklande mål

 • Ålandsbanken bör kunna utnyttja kulturevenemanget för kunder/personal t.ex. i form av rabatter, biljetter eller årskort

 • Ålandsbanken understöder endast undantagsvis enskilda personer

4. Understödsannonser

 • Understödsannonsering sker ytterst restriktivt

 • Understödsannonsering sker inte i politiska tidskrifter

5. Sponsoransökningar

 • Tillsammans med ett flertal åländska företag har Ålandsbanken skapat en gemensam tidsplan för ansökningar om sponsring. Sponsoransökningar behandlas tre gånger i året. Stopptider för ansökningar är 31.3, 30.9 och 31.12.

Stopptid

Beslut senast

31 mars

30 april

30 september

31 oktober

31 december

31 januari