Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämma 2011

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 11 april 2010 kl. 16.00.

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens hemsida på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast torsdagen den 17 mars 2011 kl. 16.15 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn