Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2013

Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 18 april 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens hemsida på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast tisdagen den 5 mars 2013 kl. 16.15 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Extra bolagsstämma 2013

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls den 5 mars 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som önskar delta i den extra bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 28 februari 2013 kl. 16.00.

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan till den extra bolagsstämman kan göras

a) per telefon på numret 018-291189,

b) per fax på numret 018-291228 , eller

c) skriftligt till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn,

d) samt från och med den 8 februari per www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

Bolagsstämma 2012