Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2015

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 april 2015 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Fullmakt

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast fredagen den 6 mars 2015 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Bolagsstämma 2014