Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2016

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Anmälan till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Åsa Ceder - Curriculum vitae

Fullmakt

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens webbsidor på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast måndagen den 1 februari 2016 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Bolagsstämma 2015