Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2020

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 2 april 2020 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Se video från bolagsstämman

Information med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning kommer Ålandsbanken i år ställa in buffén som traditionellt brukar serveras efter bolagsstämman. Vi gör det för att värna om våra aktieägares och personalens hälsa.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har också möjlighet att undvika att närvara personligen och istället delta via ombud.

Motsvarande möjlighet rekommenderas även för personer som har befunnit sig i ett riskområde med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning nedan.

VD Peter Wiklöfs anförande och presentation samt börsmeddelande gällande beslut som fattats publiceras på denna sida efter bolagsstämman.


Information till aktieägare, 1.4.2020

Information till aktieägare, 26.3.2020

Anmälan till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Ersättningspolicy

Fullmakt med röstningsanvisning

Fullmakt

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens webbsidor på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast onsdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet PB 3
AX-22101 Mariehamn