Hoppa till huvudinnehåll

Premium Placering

– ta ett steg närmare dina drömmar
Berg hav ostersjon alger klippor

Erfaret förvaltningsteam

Det är viktigt att kunna ta ut svängarna för att skapa god avkastning i olika marknadsklimat. Vi är både aktiva och dynamiska i vår förvaltning vilket gör att vi kontinuerligt anpassar risken i våra produkter baserat på vår övertygelse och marknadernas förutsättningar. Dessa sammanfattas i vår Marknadsutblick som publiceras varje månad.

Varför Premium Placering?

  • Förvaltarteam med lång erfarenhet

  • Följer en beprövad investeringsprocess

  • Vågar avvika från index med ambition att leverera överavkastning

  • Värdeskapande i uppgång och kapitalbevarande i nedgång

Välj din risknivå – vi sköter resten

Norden är vår hemmamarknad och kärnområde där vi analyserar enskilda bolag för att hitta största möjliga mervärde för våra kunder. Utanför Norden erbjuder vi olika aktiefonder för hela eller delar av världen. Inom räntefonder täcks både korta och långa räntor men även kreditobligationer in.

För dig som inte vill fatta placeringsbeslut på egen hand passar våra globala och aktivt förvaltade kapitalförvaltningsfonder bäst. Det enda du behöver göra är att besluta vilken risk du vill ta i dina placeringar - vi sköter resten.

Spara aktivt

I alla våra fonder kan du även placera regelbundet. Spara till en dröm du vill förverkliga eller kanske du vill trygga vardagen med en buffert. Vad du än vill spara till så passar regelbundet fondsparande i någon av våra Premiumfonder dig.

Se vårt fondutbud

Diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto

Som Premiumkund kan du även koppla diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto. Det innebär att vi tar hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna. Våra professionella aktieförvaltare följer och analyserar marknaden kontinuerligt och gör allokeringsbeslut i portföljen utifrån rådande marknadsläge.

Den diskretionära förvaltningen är ämnad för portföljer med 50 000 euro i investerat belopp.

Läs mer om Aktiesparkonto här

Risker med fondplaceringar

All placeringsverksamhet är förknippad med viss risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet.