Sekretess och juridik

Cookie policy

En cookie är en speciell textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Det finns två olika typer av cookies, en temporär (session cookie) och en permanent.
En temporär cookie sparas på din dator endast under den tid du besöker en viss webbplats och den försvinner automatiskt från din dator då du loggar ut eller stänger din webbläsare.
En permanent cookie sparas på din dator även efter att du stängt din webbläsare.

Utan cookie fungerar inte Ålandsbankens Internetkontor och vi använder en temporär cookie för att kunna kontrollera och identifiera din session med Internetkontoret. Du vet att du befinner dig på Internetkontoret när adressen https://online.alandsbanken.fi/ syns i din webbläsares adressfält.

För att underlätta användningen av sidorna använder Ålandsbanken en permanent cookie när du befinner dig under adressen https://www.alandsbanken.axhttps://www.alandsbanken.fi, https://www.alandsbanken.fi/sv eller https://www.alandsbanken.se.
Det går att använda sidorna även om du stängt av cookie-funktionen i din webbläsare.

Beskrivning av identifieringsprocessen

Identiteten kontrolleras alltid för nya kontoinnehavare, kontoöppnare eller dispositionsrättsinnehavare.

För finländska medborgare

Öppnande av Digitala tjänster:
Identifiering med ett körkort utfärdat efter 1.10.1990, identitetsbevis utfärdat av polismyndighet efter 1.3.1999 eller med giltigt pass krävs.

Öppnande av övriga tjänster:
Identifiering kan även ske med FPA-kort försett med foto.

För utländska medborgare

Öppnande av Digitala tjänster:
Endast utländska medborgare i en medlemsstat inom EES, i Schweiz eller i San Marino kan öppna Digitala tjänster. Identifiering krävs med identitetsbevis eller pass som är utfärdat av en myndighet i dessa länder. Identifiering kan även ske med ett svenskt körkort.

Öppnande av övriga tjänster:
Identifiering med giltigt pass.

Vårt identifieringsverktyg kan inte användas för elektroniska signaturer.

PDF PDF

Hur vi använder dina personuppgifter

Ålandsbanken behandlar dina personuppgifter i enlighet med:
-          Personuppgiftslagen,
-          Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och
-          Kreditinstitutslagen.

Detta betyder att vi värnar om både banksekretessen och ditt integritetsskydd.

Dina personuppgifter behandlas i samband med bankens tjänster och verksamhet. Uppgifterna får vi av dig, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Dessutom använder vi vårt kundregister i vår egen marknadskommunikation som riktas till bankens kunder.

Banken har även ett bestående marknadsföringsregister för personer som ännu inte är kunder i banken. Om du till exempel sänt in en intresseanmälan för att bli kontaktad av banken så kan dina kontaktuppgifter registreras i det registret. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående. Om du har gett ditt samtycke eller om en begäran görs med stöd av lag kan dina personuppgifter ges till utomstående.

I vissa fall anlitar vi externa samarbetsparter, till exempel för att kuvertera och posta kontoutdrag. Våra samarbetsparter undertecknar alltid en sekretessförbindelse och de får inte använda personuppgifterna för egna ändamål.

Registerbeskrivningen för bankens kundregister finns tillgänglig på Ålandsbankens kontor eller på Internetkontoret. Registerbeskrivningen för det bestående marknadsföringsregistret finns tillgänglig på Ålandsbankens kontor.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns i bankens personregister. Om du vill utnyttja granskningsrätten gör du det genom en skriftlig begäran till banken.

Villkor för användare

Innehållet på dessa Internetsidor (nedan "Sidorna") publiceras av Ålandsbanken Abp (nedan "Ålandsbanken"). Ålandsbanken är ett aktiebolag som lyder under finsk lag och dess hemort är Mariehamn. Postadress: Pb 3, FIN-22 101 Mariehamn, Åland, Finland

Genom att gå till någon av Sidorna godkänner du nedanstående villkor för användandet. Villkoren kan när som helst ändras utan att detta särskilt meddelas. Vänligen läs villkoren noggrant och regelbundet innan du går till någon annan Sida.

Produkter
Den marknadsföring av Ålandsbankens produkter som finns på Sidorna ska inte anses utgöra anbud, offert eller accept om inte annat uttryckligen sägs. Vissa av produkterna är endast tillgängliga för personer som har hemvist i Finland och företag med hemort i Finland. Frågor besvaras av ditt närmaste Ålandsbankenkontor.

Informationens generella natur
Informationen på dessa Sidor är, om inte annat uttryckligen sägs, generell till sin natur och är inte som sådan tillämpbar i enskilda fall. Ditt närmaste Ålandsbankenkontor är tillgängligt för konsultation och besvarar gärna dina frågor.

Publiceringsdag
Den information som publiceras på Sidorna utgör Ålandsbankens uppfattning på den publiceringsdag som anges på varje Sida.

Vem informationen riktar sig till
Informationen på Sidorna är, om inte annat särskilt sägs, endast avsedd för personer med hemvist i Finland och företag med hemort i Finland.

Skattefrågor
Informationen på dessa Sidor om beskattning och beskattningsförfarande avser enbart, om inte annat uttryckligen sägs, skattskyldiga i Finland som uppkommer enligt finsk lag.

Bevisning
Såsom bevis över vilken information som publicerats på Sidorna ska gälla den dokumentation som Ålandsbanken uppvisar och uttryckligen godkänner.

Utskrifter från
Sidorna anses inte, utan Ålandsbankens uttryckliga och skriftliga samtycke, utgöra sådan dokumentation.

Länkar
Ålandsbanken ansvarar inte för innehållet på sådana Internetsidor som upprätthålls av andra än Ålandsbanken men som kan nås via länkar.

Tillämplig lag och behörig domstol
Finsk lag tillämpas i förhållandet mellan Ålandsbanken och den som besöker Sidorna. Alla tvister som uppkommer till följd härav ska prövas och avgöras av behörig finsk tingsrätt.

Spärrande av Digitala tjänster

För att spärra tillgången till Digitala tjänster kan kunden kontakta Nets spärrtjänst på telefon 09 6964 6800. Tjänsten är öppen 24 timmar i dygnet.

Bandning av samtal

Vi bandar samtal som kommer till våra kontor, vår telefonväxel och vår Kundservice.

Vi använder bandningarna vid utredning av reklamationer för att bekräfta innehållet i samtal som förts, och i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice.

De bandade samtalen hanteras endast av personer som har rätt att göra det och som omfattas av tystnadsplikt.

Upphovsrätt © Ålandsbanken Abp. Innehållet på Sidorna skyddas av finsk och internationell upphovsrätt. Du kan göra en kopia för eget bruk, men innehållet får inte i övrigt kopieras, distribueras eller mångfaldigas utan skriftligt samtycke från Ålandsbanken Abp.

Sidan uppdaterad: 18.5.2016


Detta kan även intressera dig