Ålandsbanken slutför sin omstruktureringsplan i Sverige och genomför försäljning av bolag med realisationsvinst på 6 miljoner euro

26 september 2012
|