Hoppa till huvudinnehåll

Global Aktie

Riskklass

6/7

1 mån

-5.13%

3 mån

-11.04%

Hållbarhet

8

Ålandsbanken Global Aktie är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i aktier. Fonden erbjuder ett effektivt sätt att diversifiera placeringar på olika marknader. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning dra nytta av konjunkturerna i olika länders ekonomier och branscher.

Ålandsbanken Global Aktie är en Svanenmärkt fond som främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens investeringsprocess omfattar förutom Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar även ytterligare specifika hållbarhetskrav, i enlighet med Svanenmärkningens kriterier för miljömärkning av fonder. Du kan läsa mer om Svanen-miljömärkningen via länkarna nedan.

Nordic Ecolabel
www.nordic-ecolabel.org

Svanen
https://www.svanen.se
Ålandsbanken Global Aktie

Hållbarhet

Miljömärkning

Svanen

Licensnummer

3101 0045

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

S-Banken Abp

S-Banken Abp

Portföljförvaltare

Basfakta

Fondnamn

Global Aktie

Jämförelseindex

-

Kategori

Aktiefonder

Ansvarig förvaltare

S-Banken Abp

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI0008812607

Startdatum

18.10.2000

Minimiteckning

B: 50 EUR, S: 0 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

1,80 % p.a.

Teckningsavgift

0 %

Inlösenavgift

Maximalt 1,00 %

Fondhandel

Dagligen

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Fondens målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringen. Fonden investerar enbart i sådan elproduktion som använder sig av förnybara energikällor, och fondens verksamhet följer praxis för god förvaltningssed.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.