Hoppa till huvudinnehåll

Green Bond ESG

Riskklass

2/7

1 mån

0.67%

3 mån

1.56%

Hållbarhet

9

Ålandsbanken Green Bond ESG är en obligationsfond som placerar i hållbara och miljömässigt riktiga investeringar. Fonden har hållbar investering som mål i enlighet med Artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens mål förverkligas genom att investera främst i gröna obligationer, men även sociala obligationer och hållbarhetsobligationer kan vara potentiella investeringsobjekt.

Fondens investeringsprocess omfattar förutom Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar även ytterligare specifika hållbarhetskrav, enligt Svanenmärkningens kriterier för miljömärkning av fonder. Du kan läsa mer om Svanen-miljömärkningen nedan.

Nordic Ecolabel

www.nordic-ecolabel.org

Svanen
https://www.svanen.se
Ålandsbanken Green Bond ESG

Hållbarhet

Miljömärkning

Svanen

Licensnummer

3101 0027

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Jyri Suonpää

Jyri Suonpää

Portföljförvaltare

jyri.suonpaa@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Green Bond ESG

Jämförelseindex

-

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Jyri Suonpää

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000387386

Startdatum

22.5.2019

Minimiteckning

B: 50 EUR, C: 1 000 000 EUR, S: 0 SEK

Förvaltnings- och förvaringsavgift

B, S: 0,70 % p.a., C: 0,35 % p.a.

Teckningsavgift

0 %

Inlösenavgift

0 %

Fondhandel

Dagligen

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.