24 jun 2019
Åland

Ålandsbanken Juridik

– Vår önskan är att alla ska veta hur just deras juridiska status ser ut. Vi ser till kundens bästa och hjälper dem med att få sina juridiska dokument i skick. Det säger de tre juristerna på Ålandsbanken Juridik.

Se över din juridiska status i dag

Juristerna kan hjälpa till med både bolagsrättsliga och privata ärenden. På privata sidan kan det handla om allt från äktenskapsförord, testamenten och intressebevakningsfullmakter till att upprätta bouppteckningar, skriva köpebrev och vara offentligt köpvittne vid fastighetsöverlåtelser. De bolagsrättsliga frågorna kan exempelvis gälla bolagsbildning, aktieägaravtal och generationsväxlingar.

Livet är händelserikt och det enda man egentligen kan vara säker på är att saker och ting kommer att förändras. Du kanske blir sambo eller gifter dig, får barn, köper en bostad eller startar ett företag. Längre fram kanske familjesituationen ändras, en anhörig går bort eller du vill lämna över ditt bolag till nästa generation. Så gott som alla olika händelser och beslut du fattar får juridiska konsekvenser.

– Vi tycker att det är viktigt att våra kunder känner till sin juridiska status under alla skeden i livet. Om man vet förutsättningarna kan man göra ett aktivt val och själv bestämma om man vill ändra på resultatet.

Hur ska man veta?

För alla skeden finns en gemensam nämnare; det är alltid lättare om man gör rätt från början, det vill säga ser till att de juridiska dokument som reglerar såväl familje- som företagsrättsliga frågor är i skick. Allt för att förebygga att man råkar ut för oväntade och oönskade överraskningar i framtiden och för att minimera risken för framtida tvister.

Men hur ska man veta vad som behöver göras om man överhuvudtaget behöver något?

– Börja med att ta kontakt med oss för ett första samtal! Då går vi igenom din aktuella situation och utifrån det kan vi rekommendera vad just du behöver tänka på, säger juristerna.

Bättre att veta än att tro

En del är medvetna om att de borde fundera igenom sitt behov av exempelvis testamente, äktenskapsförord eller aktieägaravtal, men det är lätt att det skjuts på framtiden.

En del har inte alls funderat på sitt eventuella behov och en del tror att de vet vad som gäller, men det kan visa sig att den information som de fått inte passar just dem.

– Ta sambolagstiftningen till exempel. Den skiljer sig mycket åt i Finland och Sverige och det i sin tur kan leda till en del missförstånd i par där parterna kommer från de båda länderna, vilket är rätt vanligt på Åland, säger juristerna.

Många har även frågor om den åländska hembygdsrätten och vad som krävs för att få äga mark på Åland.

– Vi upplever också att många känner till huvudreglerna i arvslagstiftningen. Däremot är det långt ifrån alla som vet hur arvsrätten fungerar mer grundligt och vad det innebär med bland annat nya familjekonstellationer, olika ägarförhållanden till företag och fastigheter. Varje persons situation och behov är unika.

Vikten av att hålla sig uppdaterad

Det är inte enbart ens livssituation som förändras över tid, även lagstiftningen kan förändras och därför är det skäl att sätta sig ner tillsammans med bankens jurist för en genomgång om vilken påverkan en ändrad lagstiftning får i den egna situationen. Som exempel kan nämnas skattelagstiftningen som förändras regelbundet.

– Gårdagens lagstiftning innebar kanske att man upprättade ett testamente på ett visst sätt. Idag kan lagstiftningen se annorlunda ut och då kan man behöva justera det som står i testamentet för att uppnå det resultat som önskas.

Tydligt och lättförståeligt

De tre juristerna betonar att de finns till för att hjälpa sina kunder, att se till deras bästa.

– Vi försöker göra juridiken så lättförståelig som möjligt. Alla ska förstå vad vi pratar om och känna att de kan fatta ett beslut utifrån det vi berättar för dem.

Eftersom varje kund är unik skräddarsys råden som ges.

– Vi ställer en hel del frågor när vi träffar våra kunder. En del kan upplevas rätt personliga, men det är viktigt att alla kort läggs på bordet för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt.

Psykologi, pedagogik och trygghet

Juristernas arbete handlar mycket om att skapa förtroende och personliga relationer. Det är bra att vara lyhörd, empatisk och ha en psykologisk fingertoppskänsla. Dessutom behöver man vara en aning pedagogisk för att kunna förklara ibland mycket komplicerade saker på ett tydligt och enkelt sätt.

– Det är inte alltid lätta samtal vi har under en arbetsdag men vi anstränger oss för att bemöta våra kunder på ett sätt som gör att de känner sig bekväma och trygga i mötet med oss.

Åland är dessutom litet. Många känner varandra och frågorna som tas upp kring juristernas bord kan vara känsliga.

– En del vill tala med en jurist som de känner sedan förut, andra vill absolut inte det och då är det en styrka att vi är tre jurister på avdelningen. Vi lyder givetvis också under banksekretessen.

Att trivas med sitt arbete

Även om arbetsdagarna ibland kan vara tunga trivs juristerna med sitt arbete.

– Vi tycker att vi har bankens bästa jobb, vi brinner för att hjälpa våra kunder och vi har oerhört roligt tillsammans, säger de tre juristerna.

På avdelningen arbetar även assistenterna Maria Eriksson och Michaela Karlsson som fungerar som spindlar i nätet och sköter det administrativa arbetet.

– Vi är alla stolta över att jobba på en bank där relationen till kunden är viktig och att vi varje dag får möjlighet att bidra till att bankens kunder är bättre rustade för framtiden.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 24.6.2019)
Text: Helena Forsgård, foto: Viktor Fremling

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!