11 sep 2018
Åland

Prisbelönta fonder

Premium Finans 4 1

Ålandsbankens fonder Euro Bond och Euro High Yield* är räntefonder som huvudsakligen investerar i företagsobligationer. Fonderna har nått stora framgångar i den rådande marknadssituationen och räntemiljön.

  • Euro Bond-fonden valdes för femte året i rad till den bästa fonden inom sin kategori i den prestigefyllda fondjämförelsen av Thomson Reuters-bolaget Lipper.
  • Euro High Yield-fonden har sedan årets start varit den mest lönsamma High Yield-fonden i Norden.
  • De båda fonderna har, nästan undantagsvis, även rankats som endera fem- eller fyrastjärniga fonder i Morningstars fondjämförelse under alla jämförelseperioder. Under de flesta jämförelsepedioder har de presterat bättre än sina jämförelsegrupper och -index.

Det är alltid en aning utmanande och aldrig entydigt att utvärdera en enskild fonds eller förvaltares prestation. En fonds framgång kan bero på slumpen, eller även på ren tur. Eventuellt var förvaltaren framgångsrik endast under jämförelsetiden i fråga.

Granskar man avkastningen över en längre tidsperiod, kommer dock inverkan av enskilda faktorer under kortare perioder att minska. Om fonden och förvaltaren under flera års granskningstid har lyckats nå bättre framgång än sin jämförelsegrupp, som utgörs av fonder med liknande investeringsstrategi, har förvaltaren antagligen gjort något rätt.

Själv vill jag tro att receptet på framgång inte behöver vara så komplicerat. Förvaltaren bör fokusera på det där hen har den bästa relativa fördelen i. För oss är det kunskapen om nordiska företag och den nordiska marknaden. En tillräcklig spridning, en långsiktig investeringshorisont och i synnerhet minimering av handelskostnaderna är utan tvekan faktorer som påverkar avkastningen positivt.

Ett kunnigt och kompetent team är naturligtvis också väldigt viktigt. Att tro på det man gör, ha både disciplin och en dos ödmjukhet är, enligt min erfarenhet, förutsättningarna för en framgångsrik investeringsverksamhet.

Våra kunder har anförtrott oss en del av sin egendom till förvaltning. Att förtjäna och upprätthålla den tilliten är vår främsta uppgift. 

Jyri Suonpää
Ålandsbanken Fondbolag Ab
2018-09-11


*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!