Ålandsbanken Web Clean Up

Web Cleanup ny tjänst för våra Premium- och Private Banking-kunder

Säker på nätet med ny tjänst

Har du någonsin råkat ut för att ditt konto blivit kapat, eller att en falsk profil har skapats i ditt namn? I så fall är du långt ifrån den enda. Till följd av sociala mediers tillväxt har även sannolikheten att råka ut för någon form av förfalskade profiler eller hackade användarkonton ökat. Samtidigt är det få som faktiskt känner till sina rättigheter eller vet hur man ska handskas med en sådan situation. De flesta av oss saknar förebyggande kunskaper, samt kunskaper om hur man bör agera ifall skadan redan skett.

Som Premium- och Private Banking-kund hos Ålandsbanken har du nu tillgång till den nylanserade tjänsten Web Cleanup. Tjänsten ger dig tillgång till råd och assistans med att ta bort oönskat material på webben samt möjlighet att låta Web Cleanups handläggare ta hand om raderingsprocessen. I tjänsten ingår även rådgivning om olika webbplatsers regler och inställningar, med syfte att förebygga oönskad spridning av till exempel bilder.

Information som berör privata användarkonton är oftast känslig. Som kund blir du tilldelad en personlig handläggare som tar hand om just ditt enskilda ärende. Web Cleanup tar hand om hela processen från början till slut, och håller dig informerad under processen.

Känner du att du kunde ha nytta av denna tjänst? Du behöver bara ringa Premium-/Private Banking -numret och välja tonval 6, så sköter vi resten.

Tjänsten erbjuds i samarbete med Tenerity Ab.

Några exempel på vad du kan få hjälp med

1. Avlägsna och anmäla
oönskade och/eller kränkande bilder, kommentarer och videoklipp, samt innehåll som kan upplevas som hot eller mobbning. Detta innefattar även falska profiler på sociala medier.

2. Återta kontrollen
över hackade användarkonton och e-postkonton. Om ditt konto blivit hackat minimeras skadeeffekterna genom snabb hantering.

3. Få råd och information
om säkerhetsinställningar, användarvillkor, regler och rättigheter som gäller för material som delas online. Du behöver således inte vänta tills något händer innan du kan vända dig till Web Cleanup – de hjälper dig gärna med rådgivning och säkerhet i förebyggande syfte. Du får råd om vilka åtgärder du själv kan vidta för att minimera spridningen av oönskat material, samt vägledning i hur du ska gå tillväga om materialet dyker upp igen på ett nytt ställe.

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2018 (publicerad 15.01.2019)

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!