Hoppa till huvudinnehåll

Positivt kreditupplysningsregister

Ett positivt kreditupplysningsregister tas i bruk i Finland våren 2024. Registret införs i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022). I registret samlar Skatteförvaltningen uppgifter om krediter och inkomster hos alla privatpersoner som är bosatta i Finland. Syftet med registret är att införa ett effektivt sätt för kreditgivare att bedöma kreditvärdigheten och på så sätt minska risken för överskuldsättning hos konsumenter.

Registret för med sig flera goda nyheter för dig privatperson. Från den 1 april 2024 kan du via registrets e-tjänst

 • få en total överblick över vilka lån och krediter som står i ditt namn och vilka kreditgivare som har begärt ett utdrag ur registret 
 • kostnadsfritt ställa ett frivilligt kreditförbud för dig i registret.  

Målet med registret är att

 • hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi
 • förbättra bankernas förmåga att bedöma kreditsökandenas kreditvärdighet 
 • underlätta myndigheternas uppföljning och övervakning av kreditmarknaden.

Vanliga frågor och svar

När beställer Ålandsbanken ett utdrag ur registret?

Vi beställer ett utdrag när: 

 • du ansöker om en ny kredit 
 • du ansöker om en ändring i ett existerande kreditavtal som förutsätter en ny bedömning av kreditvärdighet 
 • du ska gå i borgen för en annan persons lån.

Vilka uppgifter finns i utdraget?

I utdraget finns uppgifter om dina krediter och inkomster samt uppgiften om ett eventuellt frivilligt kreditförbud. Inkomstuppgifter, dvs. uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till dig, har fåtts från inkomstregistret. Även det administreras av Skatteförvaltningen.

Kan vem som helst se uppgifterna om mina krediter i registret?

Nej. I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister specificeras det noggrant vem som har rätt att få uppgifter ur registret. Förutom kreditgivarna har också vissa myndigheter rätt att få uppgifter.

Vad är ett frivilligt kreditförbud?

Det är en inställning du kan göra i registret. Förbudet gör det svårare att ta krediter i ditt namn vilket kan skydda dig vid en eventuell ID-kapning där bedragarna försöker ta lån i ditt namn.

Vad ska Ålandsbanken använda uppgifterna i registret till?

Vi har en lagstadgad skyldighet att granska alla kreditsökandens kreditvärdighet. Det innebär att vi ska använda uppgifterna för att bedöma din kreditvärdighet i samband med att du vill ta något slags lån.

Hos Skatteförvaltningen kan du läsa mer detaljerat om hur uppgifterna i kreditupplysningsregistret används.

Vilka av mina uppgifter lämnar Ålandsbanken till registret?

 • Befintliga och nya krediter, t.ex. bostadslån, billån, konsumtionskrediter, kreditkort, studielån och lån som tagits i placeringssyfte.
 • Ändring av kreditens uppgifter. 
 • Betalningstransaktioner. 
 • Avslutande av kredit. 

Uppgifterna visas vanligtvis i registret inom två kalenderdagar från att du avtalat om en ny kredit eller amorterat en kredit.

Mer information hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.