Hoppa till huvudinnehåll
11 mar 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 500 000 euro

Berg hav klippor ostersjon alandsbanken


Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 500 000 euro
För Ålandsbankens Östersjöprojekt var 2020 ett framgångsrikt år: projektet mottog rekordmånga ansökningar, hela 168 stycken, och i år finansieras olika projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön med hela 500 000 euro.

Våtmarker, forskningsprojekt och ungdomars engagemang

Mariehamns stad tilldelas 80 000 euro i stöd från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna minskar mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättrar den lokala vattenmiljön och ökar den biologiska mångfalden.

– Vi behöver små och stora åtgärder för att få ett friskt Östersjön. Vi är oerhört tacksamma och stolta för att Ålandsbanken nu bidrar till att förverkliga vårt projekt genom stödet via Östersjöprojektet, säger Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamn.

Ådans Vänner stöds med 10 000 euro för att vända den negativa populationskurvan till positiv för sjöfåglar.
– Sjöfåglar är ett hjärteämne för många på Åland och de, liksom vi, lever mitt i Östersjön och är beroende av ett friskt hav för att må bra. Att skapa engagemang och intresse i förvaltning av djurliv går hand i hand med att verka för Östersjöns välmående. Vårt mål är att vända den negativa populationsutvecklingen hos sjöfågelstammarna inom landskapet, säger Lucas Wideman, styrelsemedlem Ådans Vänner r.f.

För ett projekt för barn och ungdomar finansierar Östersjöprojektet Rotaryprojektet Vattentest ryggsäck, vars syfte är att få barn intresserade av miljön och deras egna närliggande vattendrag. Projekt Vattentest ryggsäck får 5 000 euro i finansiering.

– Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att sammanställa material samt sprida produkter och information om projektet. Tidigare har vi gjort allt som ideellt arbete, säger Anita Häggblom, guvernör i Rotarydistriktet.

Finlands miljöcentral SYKE får 42 000 euro för att studera mängden plast vid sjöfåglars häckningsplatser och för att städa upp miljön i häckningsområden. Både sjöfåglar och miljö påverkas negativ av mängden plastavfall.

– Jag är oerhört glad att jag i det här projektet får arbeta för min halvsekel långa kärlek, fåglar, säger Seppo Knuuttila, specialforskare som är involverad i projektet.

Största finansieringsbeloppet till snösmältningsprojekt

Clewat Oy,
som är specialiserat på rening av vattendrag, erhåller i år det största enskilda finansieringsbeloppet ur Ålandsbankens Östersjöprojekt, 130 000 euro. Finansieringen kommer att användas för att utveckla företagets innovativa snösmältningsmetod. Vid snödumpning hamnar flera tusen kilo skräp och miljontals mikroplastartiklar i Östersjön varje vinter.

Marko Kärkkäinen, kommersiell direktör på Clewat, säger att fördelen med Clewats innovation är att snösmältningen i sig är koldioxidfri. Clewats maskin kan drivas helt och hållet med el genom att utnyttja kraften i strömmande vatten.

– De problem som orsakas av klimatförändringarna samt förlusten av den biologiska mångfalden kräver effektiva, miljövänliga lösningar och expertis, säger Kärkkäinen.

Finansiering för ett bättre Östersjön

Under den gångna vintern har Clewat varit involverat i att med hjälp av el smälta hundratals lastbilar med snö i Helsingfors. Med deras maskin har nästan allt skräp filtrerats bort från snön, allt från cyklar till knappnålshuvuden. Med den finansiering som nu beviljas kommer Clewat att kunna testa en ny, större variant av ekologisk snösmältning vid Östersjöns stränder.

Clewat är ett företag specialiserat på miljöteknik som tillverkar farkoster för rening av vattendrag. Farkosterna kan filtrera plastavfall, skadlig vegetation och olja ur vattendrag. Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan tidigare finansierat Clewats projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön.

– Östersjön är vårt hemmahav. Låt oss nu på riktigt ta hand om vårt eget hav, och därefter kan vi ta de lösningar som har visat sig fungera vidare till världens hav, påpekar Kärkkäinen.

Mikael Mörn, direktör för Ålandsbanken affärsområde Åland, är mycket glad över hur mångsidiga och innovativa projekt det finns för att förbättra Östersjöns tillstånd.

– Vi är glada över att kunna möjliggöra många meningsfulla projekt. Tillsammans åstadkommer vi förändring, säger Mikael Mörn.

Ålandsbanken stöder sina långsiktiga partners


Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Ålandsbanken kommer i år återigen att stödja sina långsiktiga samarbetspartners med över 200 000 euro. Bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse och Race for the Baltic får finansiering.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för sjätte gången. Ålandsbanken har genom åren donerat närmare 2 800 000 euro till förmån för miljön.

– Genom den årliga finansieringen och genom de finansierade projekten är våra kunder med sina depositioner en viktig del i att förbättra Östersjöns tillstånd, tillsammans gör vi skillnad säger Mikael Mörn.

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020:

Mariehamns stad, Svibyåns våtmark, 80 000 euro

Ådans vänner, 10 000 euro

Rotary Vattentest ryggsäck, 5 000 euro

Rehabiliteringsplan för Vahtolanlahti, 5 500 euro

Clewat, Snowhow-projekt, 130 000 euro

SYKE – Finlands miljöcentral, Plast vid häckningsområden, 42 000 euro

Baltic Sea Action Group, 80 000 euro

Race for the Baltic, 50 000 euro

WWF, 25 000 euro

John Nurminens stiftelse, 80 000 euro

Mer information

Mikael Mörn, direktör affärsområde Åland, tfn. +358 40 769 2894

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.

Stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med nästan 2 800 000 euro. Årligen donerar banken upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton till miljöarbete.