Hoppa till huvudinnehåll
25 sep 2023
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond senarelägger inlösenbetalningarnas tidpunkt

Bostadslan se fi

Ålandsbanken Fondbolag Ab har beslutat att senarelägga verkställandet av inlösenbegäran i Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond som inkommit för det tredje kvartalets inlösendag. Senareläggningen avser en del av periodens inlösenbegäran. I enlighet med fondens stadgar senareläggs inlösenbetalningen från oktober till den inlösendag som följer närmast den tidpunkt, då fonden har tillräckliga likvida medel för att utföra inlösenbegäran.

I den nuvarande marknadssituationen tar det längre tid än vanligt för utbetalning av inlösen. Senareläggningen av inlösen är ett sätt att hantera likviditeten enligt fondens stadgar och kan anses vara det bästa alternativet med hänsyn till andelsägarnas intressen i den nuvarande marknadssituationen. Ålandsbanken Fondbolag Ab har fullt förtroende för fondens funktionsförmåga även i fortsättningen.

Fondandelsägarna behöver inte vidta någon åtgärd på grund av detta. Efter utgången av det tredje kvartalet kommer Ålandsbanken Fondbolag Ab att informera närmare om utbetalning respektive senareläggning av utbetalning av inlösenbegäran.

Ålandsbanken Fondbolag Ab svarar på eventuella frågor per telefon: 0204 29 088.