Hoppa till huvudinnehåll
02 dec 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
2.12.2019 kl. 9.00

Ålandsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Som ett naturligt steg i Ålandsbankens hållbarhetsarbete har banken nu även undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UNEP FI) tillsammans med 192 andra banker. Principerna har nyligen slagits fast och de syftar till att anpassa finanssektorn till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet genom att engagera till samarbete och tydliggöra finanssektorns ansvar i skapandet av ett hållbart samhälle.

”Vi eftersträvar att vår verksamhet ska drivas långsiktigt hållbart, såväl finansiellt som socialt och miljömässigt. För oss är hållbarhet sedan länge integrerad i verksamheten men vi vet att vi behöver göra mer. Undertecknandet av principerna är ytterligare ett bevis på att vi ökar vår arbetsinsats inom detta, för oss alla, så viktiga område. ”, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Redan 1997 skapade Ålandsbanken ett miljökonto för att tillsammans med sina kunder stödja verksamhet som förbättrar miljön, och då i synnerhet inom Östersjöområdet. År 2010 undertecknade Ålandsbanken FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI), som tillsammans med ansvarsfull kreditgivning, socialt ansvar och miljöansvar är kärnan i bankens hållbarhetsstrategi. Åland Index, världens första bankindex för uppföljning av sin egen miljöpåverkan, är kopplat till alla betalkort som banken erbjuder sina kunder. Genom att erbjuda indexet även för andra banker jobbar Ålandsbanken redan med att engagera hela branschen i det gemensamma ansvaret för en mer hållbar framtid.

Med ett gemensamt ramverk kan bankbranschen tillsammans agera och aktivt ta ansvar för att påskynda positiva och hållbara förändringar. Principerna skapades genom innovativt samarbete mellan FN:s Miljöprograms Finansinitiativ och den globala finanssektorn.

Läs mer om FN:s principer för bankverksamhet (engelska).

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505